Zoeken:

Paritair Comité 3400000: ORTHOPEDISCHE TECHNOLOGIEEN

Historiek

Hieronder vindt u een overzicht van de wijzigingen per loonschaal en per document. Klik op een datum om terug te gaan naar de detailpagina met de situatie op het geselecteerde tijdstip.

Alle types worden getoond. Wijzig
Type wijziging
Indexering
Alleen voor de werklieden: Indexatie met 0,50 % in 07/2021.In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 07/07/2021)
Indexering
Alleen voor de werkliede,: Indexatie met 0,10 % in 04/2021.In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 13/04/2021)
Indexering
Alleen voor de bedienden: Indexatie met 0,95 % in 01/2021.
In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 08/01/2021)
Indexering
Alleen voor de werklieden: Indexatie met x 1,005 % in 07/2020.In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 08/01/2021)
Indexering
Alleen voor de werklieden: Indexatie met 1,004 % in 04/2020. (Geen indexatie)In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 08/01/2021)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 30/11/2020)
Indexering
Bedienden: Indexatie met 0,8 % in 1/2020 en conventionele loonsverhoging met 25 eur per maand (minimumlonen en werkelijke)..Arbeiders: Indexatie met 0,00% in 1/2020 en conventionele loonsverhoging met 0,17 eur per uur (minimumlonen en werkelijke). (Geen indexatie).
In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 08/01/2021)
Indexering
Alleen voor de werklieden: Indexatie met 0,00 % in 10/2019. (Geen indexatie)In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 14/02/2020)
Indexering
Alleen voor de werklieden: Indexatie met 0,3 % in 7/2019.In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 14/02/2020)
Indexering
Alleen voor de werklieden: Indexatie met 0,5 % in 4/2019.In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 14/02/2020)
Indexering
Alleen voor de werklieden: Indexatie met 1,00 % in 01/2019.In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.
Alleen voor de bedienden: Indexatie met 2,16 % in 01/2019. In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 14/02/2020)
Indexering
Alleen voor de werklieden: Indexatie met 0,4 % in 10/2018.In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 14/02/2020)
Indexering
Alleen voor de werklieden: Indexatie met 0,4 % in 07/2018.In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 14/02/2020)
Indexering
Alleen voor de werklieden: Indexatie met 0,4% in 04/2018.In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 14/02/2020)
Indexering
Alleen voor de werklieden: Indexatie met 0,2 % in 01/2018.In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.Alleen voor de bedienden: Indexatie met 1,83 % in 01/2018. In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 14/02/2020)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 17/10/2018)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 17/10/2018)
Conventionele loonsverhoging Indexering Andere loonaanpassing
Alleen voor de werklieden: CAO-loonsverhoging met + 0,1 Euro in 10/2017 en indexatie met 0,21 % in 10/2017 en aanpassing in gevolge CAO 142.855.In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.De CAO-verhoging wordt toegepast voor de indexatie.Alleen voor de bedienden: CAO-loonsverhoging met + 25 Euro in 10/2017 en aanpassing in gevolge CAO 142.855. (Laatst bewerkt: 19/01/2018)
Indexering
Alleen voor de werklieden: Indexatie met 0,79 % in 07/2017.
In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 05/01/2018)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 17/10/2018)
Indexering
Alleen voor de werklieden: Indexatie met 0,55 % in 04/2017.
In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 05/01/2018)
Indexering
Alleen voor de werklieden: Indexatie met 0,06 % in 01/2017.
In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.
Alleen voor de bedienden: Indexatie met 1,13 % in 01/2017. In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.
Aanpassing ingevolge cao 142.855. (Laatst bewerkt: 05/01/2018)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 17/10/2018)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 17/10/2018)
Indexering
Alleen voor de werklieden: Indexatie met 0,48 % in 10/2016.In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 28/02/2017)
Indexering
Alleen voor de werklieden: Indexatie met 0,58 % in 07/2016.In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 27/09/2016)
Indexering
Alleen voor de bedienden: Indexatie met 0,43 % in 01/2016. In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 03/02/2016)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 22/11/2017)
Indexering
Index = 0,13% (alleen voor de werklieden) (Laatst bewerkt: 30/06/2015)
Indexering
Index = 0,31% (alleen voor de werklieden) (Laatst bewerkt: 23/04/2015)
Indexering
Index = - 0,09% (alleen voor de werklieden) + Index = 0,03% (alleen voor de bedienden) (Laatst bewerkt: 23/04/2015)
Indexering
Index = - 0,25% (alleen voor de werklieden) (Laatst bewerkt: 23/04/2015)
Indexering
Index = 0,06% (alleen voor de werklieden) (Laatst bewerkt: 23/04/2015)
Bevoegdheidsgebied
(Laatst bewerkt: 02/04/2014)
Andere loonaanpassing
Begintoestand (Laatst bewerkt: 23/04/2015)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 03/03/2017)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 19/05/2017)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 19/05/2017)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 19/05/2017)