Zoeken:

Paritair Comité 1060200: BETONINDUSTRIE

Historiek

Hieronder vindt u een overzicht van de wijzigingen per loonschaal en per document. Klik op een datum om terug te gaan naar de detailpagina met de situatie op het geselecteerde tijdstip.

Alle types worden getoond. Wijzig
Type wijziging
Indexering
Indexatie met 2% in 8/2021 voor de minimumlonen en de reële lonen. (Laatst bewerkt: 03/08/2021)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 01/12/2020)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 02/04/2020)
Conventionele loonsverhoging
CAO-loonsverhoging met 1.1% in 6/2019 voor de minimumlonen en de reële lonen.De jongerenlonen voor onderhavig loonbarema werden opgeheven, hetgeen de wil van het comité aantoont om jongeren gelijke loonmogelijkheden als de oudere werknemers te bieden. Bijgevolg is de NAR-CAO 50 niet van toepassing. (Laatst bewerkt: 28/11/2019)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 23/10/2019)
Indexering
Indexatie met 2% in 6/2019.In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 20/06/2019)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 23/10/2019)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 23/10/2019)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 23/10/2019)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 23/10/2019)
Indexering
Indexatie met 2% in 06/2018.In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 19/11/2018)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 09/04/2019)
Conventionele loonsverhoging
CAO-loonsverhoging met 1,1% in 07/2017.Op 1 juli 2017 worden ook alle effectieve brutolonen met 1,1 % verhoogd, behalve voor die ondernemingen waar de beschikbare marge op een alternatieve manier wordt ingevuld via een ondernemingsenveloppe. Indien geen ondernemingsoverleg over de enveloppe wordt opgestart of indien het overleg tegen 30 september 2017 niet uitmondt in een collectieve arbeidsovereenkomst, worden de effectieve bruto uurlonen van de arbeiders vanaf 1 juli 2017 verhoogd met 1,1% (Laatst bewerkt: 22/08/2017)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 15/09/2017)
Indexering
Indexatie met 2% in 04/2017.In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 03/04/2017)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 15/09/2017)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 15/10/2018)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 15/09/2017)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 15/09/2017)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 15/09/2017)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 02/08/2016)
Conventionele loonsverhoging
CAO-loonsverhoging met 0,06 % in 01/2016.In geval van CAO-loonsverhoging in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 11/02/2016)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 17/03/2016)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 03/02/2016)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 03/02/2016)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 17/03/2016)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 14/03/2017)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 02/12/2014)
Indexering
Index = 2% (Laatst bewerkt: 27/02/2014)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 02/12/2014)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 02/12/2014)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 12/08/2015)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Indexering
Index = 2% (Laatst bewerkt: 29/01/2014)
Conventionele loonsverhoging
CAO loonsverhoging (+ 0,3%)
(Laatst bewerkt: 29/01/2014)
Indexering
Index = 2%
(Laatst bewerkt: 29/01/2014)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Indexering
Index = 2%
(Laatst bewerkt: 29/01/2014)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 12/08/2015)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Indexering
Index = 2% (Laatst bewerkt: 29/01/2014)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 12/08/2015)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Andere loonaanpassing
Enkel voor ondernemingen met een opleidingsplan: invoering schaallonen beginnende werknemers. (Laatst bewerkt: 29/01/2014)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Andere loonaanpassing
Invoering studentenloon. (Laatst bewerkt: 29/01/2014)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Indexering
Index = 2%
(Laatst bewerkt: 29/01/2014)
Indexering
Index = 2%
(Laatst bewerkt: 29/01/2014)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Andere loonaanpassing
Begintoestand (Laatst bewerkt: 29/01/2014)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Bevoegdheidsgebied
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 12/08/2015)