Paritair Comité 1270000: HANDEL IN BRANDSTOFFEN

Historiek

Hieronder vindt u een overzicht van de wijzigingen per loonschaal en per document. Klik op een datum om terug te gaan naar de detailpagina met de situatie op het geselecteerde tijdstip.

Alle types worden getoond. Wijzig
Type wijziging
Andere loonaanpassing
Voor dit comité bestaan er externe websites en informatiebronnen die door derden worden beheerd en die eveneens het minimumloonbarema publiceren. (Laatst bewerkt: 04/07/2023)
Indexering
Indexatie met 10,96% in 1/2023. (Laatst bewerkt: 09/02/2023)
Indexering
Loonverhoging met 0,4% in 1/2022.
Indexatie met 3,22% in 1/2022. (Laatst bewerkt: 09/02/2023)
Indexering
Indexatie met 1% in 1/2021. (Laatst bewerkt: 09/02/2023)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 18/08/2020)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 02/12/2020)
Indexering
Indexatie met 0,89% in 1/2020. (Laatst bewerkt: 09/02/2023)
Conventionele loonsverhoging
Loonverhoging met 1,1% in 7/2019. (Laatst bewerkt: 21/01/2020)
Andere loonaanpassing
Invoering nieuwe functieclassificatie op 01/2019. (Laatst bewerkt: 24/06/2019)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 27/06/2019)
Indexering
Indexatie met 2% in 10/2018. (Laatst bewerkt: 24/06/2019)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 24/05/2018)
Indexering
Indexatie met 2% in 06/2017. In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 29/08/2017)
Conventionele loonsverhoging
CAO-loonsverhoging met 1,1 % in 05/2017. (Laatst bewerkt: 29/08/2017)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 08/09/2017)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 15/12/2016)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 08/09/2017)
Indexering
Indexatie met 2% in 06/2016. In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 03/06/2016)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 26/09/2016)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 19/08/2015)
Bevoegdheidsgebied
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Conventionele loonsverhoging
CAO loonsverhoging van 0,1 Euro
(Laatst bewerkt: 23/12/2013)
Indexering
Index=2% (Laatst bewerkt: 01/12/2012)
Indexering
Index=2% (Laatst bewerkt: 01/02/2012)
Conventionele loonsverhoging
Conventionele verhoging=0,05€ CAO Loonsverhoging (Laatst bewerkt: 01/01/2012)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 26/09/2016)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 26/09/2016)
Indexering
Index=2% (Laatst bewerkt: 01/05/2011)
Indexering
Index=2% (Laatst bewerkt: 01/09/2010)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 26/09/2016)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 26/09/2016)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 26/09/2016)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 26/09/2016)
Indexering
Index=2% (Laatst bewerkt: 01/12/2008)
Conventionele loonsverhoging
CAO Loonsverhoging (Laatst bewerkt: 01/12/2008)
Indexering
Index=2% (Laatst bewerkt: 01/09/2008)
Indexering
Index=2% (Laatst bewerkt: 01/05/2008)
Andere loonaanpassing
Begintoestand. (Laatst bewerkt: 01/01/2008)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 26/09/2016)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 26/09/2016)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 26/09/2016)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Bevoegdheidsgebied
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)