Zoeken:

Paritair Comité 2070000: SCHEIKUNDIGE NIJVERHEID

Historiek

Hieronder vindt u een overzicht van de wijzigingen per loonschaal en per document. Klik op een datum om terug te gaan naar de detailpagina met de situatie op het geselecteerde tijdstip.

Alle types worden getoond. Wijzig
Type wijziging
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 28/06/2018)
Andere loonaanpassing
(Laatst bewerkt: 30/11/2018)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 28/06/2018)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 28/06/2018)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 28/06/2018)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 28/06/2018)
Conventionele loonsverhoging
CAO-loonsverhoging met 1,1% in 05/2017 voor de minimumlonen. (Laatst bewerkt: 29/08/2017)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 11/10/2017)
Indexering
Indexatie met 2% in 03/2017.In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 22/03/2017)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 10/10/2017)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 10/10/2017)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 11/10/2017)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 15/12/2016)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 15/12/2016)
Conventionele loonsverhoging
CAO-loonsverhoging met + 10,40 Euro in 01/2016.In geval van een conventionele verhoging in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.Niet geconventioneerde ondernemingen: De bruto maandwedde van de baremieke bedienden op 31 december 2015, effectief uitbetaald in ondernemingen die aangaande de eventuele verhoging van de koopkracht voor de periode 2015-2016 niet gebonden zijn door een collectieve arbeidsovereenkomst voor loon- en arbeidsvoorwaarden gesloten overeenkomstig de bepalingen van de wet van 5 december 1968 betreffende de paritaire comités en de collectieve arbeidsovereenkomsten, zal verhoogd worden met 0,5% op 1 januari 2016.Deze verhoging met 0,5% gebeurt evenwel na verrekening en/of in voorafname van eventuele verhogingen van de bruto maandwede en/of andere voordelen die, met uitzondering van deze ten gevolge van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 februari 2014 (W120815/CO/207000; KB 9 oktober 2014; BS 7 januari 2015), gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende de koppeling van de bezoldigingen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen, zouden toegekend worden aan de baremieke bedienden tijdens de duur van deze collectieve arbeidsovereenkomst. (Laatst bewerkt: 17/02/2016)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 15/12/2016)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 15/12/2016)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 22/12/2016)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 15/12/2016)
Indexering
Index = 2% (Laatst bewerkt: 12/03/2014)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 21/03/2016)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 21/03/2016)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 21/03/2016)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 26/10/2015)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 21/03/2016)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 21/03/2016)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 12/11/2014)
Indexering
Index = 2% (Laatst bewerkt: 12/03/2014)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 12/11/2014)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 28/10/2014)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 12/11/2014)
Conventionele loonsverhoging
CAO-verhoging (+ 0,3%) (Laatst bewerkt: 12/03/2014)
Indexering
Index = 2% (Laatst bewerkt: 12/03/2014)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 12/11/2014)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 12/11/2014)
Andere loonaanpassing
Invoering van het minimumloon voor de handelsvertegenwoordigers (Laatst bewerkt: 12/03/2014)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 15/12/2016)
Indexering
Index = 2% (Laatst bewerkt: 12/03/2014)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 12/11/2014)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 12/11/2014)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 12/11/2014)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 12/11/2014)
Indexering
Index = 2% (Laatst bewerkt: 12/03/2014)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 12/11/2014)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 12/11/2014)
Andere loonaanpassing
CAO Loonsverhoging. Omvorming leeftijdsgebonden barema's naar ervaringsbarema's. (Laatst bewerkt: 12/03/2014)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 12/11/2014)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 12/11/2014)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 12/11/2014)
Indexering
Index = 2% (Laatst bewerkt: 01/07/2008)
Indexering
Index = 2% (Laatst bewerkt: 01/03/2008)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Bevoegdheidsgebied
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Andere loonaanpassing
Begintoestand. (Laatst bewerkt: 01/01/2008)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 12/11/2014)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 12/11/2014)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)