Zoeken:

Paritair Comité 1020900: GROEVEN VAN NIET UIT TE HOUWEN KALKSTEEN EN KALKOVENS, BITTERSPAATGROEVEN EN -OVENS OP HET GEHELE GRONDGEBIED VAN HET RIJK

Historiek

Hieronder vindt u een overzicht van de wijzigingen per loonschaal en per document. Klik op een datum om terug te gaan naar de detailpagina met de situatie op het geselecteerde tijdstip.

Alle types worden getoond. Wijzig
Type wijziging
Indexering
Indexatie met 1% in 1/2022. (Laatst bewerkt: 13/01/2022)
Indexering
Indexatie met 1% in 12/2021. (Laatst bewerkt: 16/12/2021)
Indexering
Indexatie met 1% in 10/2021. (Laatst bewerkt: 30/09/2021)
Indexering
Indexatie met 1% in 7/2021. (Laatst bewerkt: 29/06/2021)
Indexering
Indexatie met 1% in 5/2020. (Laatst bewerkt: 30/04/2020)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 01/12/2020)
Conventionele loonsverhoging
Loonverhoging met 0.20€ in 7/2019. (Laatst bewerkt: 02/12/2019)
Indexering
Indexatie met 1% in 04/2019. (Laatst bewerkt: 18/04/2019)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 09/01/2020)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 09/01/2020)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 09/01/2020)
Indexering
Indexatie met 1% in 11/2018. (Laatst bewerkt: 18/04/2019)
Indexering
Indexatie met 1% in 05/2018. (Laatst bewerkt: 19/10/2018)
Indexering
Indexatie met 1% in 09/2017.In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 12/01/2018)
Conventionele loonsverhoging
CAO-loonsverhoging met + 0,20 Euro in 07/2017 voor de minimumlonen en de reële lonen. (Laatst bewerkt: 12/01/2018)
Indexering
Indexatie met 1% in 04/2017.In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 03/04/2017)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 27/02/2018)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 27/02/2018)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 15/10/2018)
Indexering
Indexatie met 1% in 07/2016.In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 07/07/2016)
Conventionele loonsverhoging
CAO-loonsverhoging met + 0,15 Euro in 01/2016. (Laatst bewerkt: 30/05/2016)
Indexering
Index = 1% (Laatst bewerkt: 29/01/2015)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 04/10/2016)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 04/10/2016)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 14/03/2017)
Indexering
Negatieve indexering : vorige lonen gedeeld door 1,01 (Laatst bewerkt: 29/08/2014)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 14/03/2016)
Indexering
Index = 1% (Laatst bewerkt: 24/02/2014)
Indexering
Index = 1% (Laatst bewerkt: 24/02/2014)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 02/10/2014)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 12/08/2015)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 14/03/2016)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Indexering
Index = 1% (Laatst bewerkt: 24/02/2014)
Indexering
Index = 1% (Laatst bewerkt: 24/02/2014)
Indexering
Index = 1% (Laatst bewerkt: 01/10/2011)
Indexering
Index = 1% (Laatst bewerkt: 01/06/2011)
Indexering
Index = 1% (Laatst bewerkt: 01/03/2011)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Indexering
Index = 1% (Laatst bewerkt: 01/11/2010)
Indexering
Index = 1% (Laatst bewerkt: 01/05/2010)
Indexering
Index = 1% (Laatst bewerkt: 01/02/2010)
Indexering
Negatieve indexering : vorige lonen gedeeld door 1,01 (Laatst bewerkt: 01/08/2009)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Indexering
Index = 1% (Laatst bewerkt: 01/01/2009)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Indexering
Index = 1% (Laatst bewerkt: 01/10/2008)
Indexering
Index = 1% (Laatst bewerkt: 01/07/2008)
Indexering
Index = 1% (Laatst bewerkt: 01/05/2008)
Indexering
Index = 1% (Laatst bewerkt: 01/03/2008)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Andere loonaanpassing
Begintoestand. (Laatst bewerkt: 01/01/2008)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 12/08/2015)
Bevoegdheidsgebied
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)