Zoeken:

Paritair Comité 1520100: GESUBSIDIEERDE INRICHTINGEN VAN HET VRIJ ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

Historiek

Hieronder vindt u een overzicht van de wijzigingen per loonschaal en per document. Klik op een datum om terug te gaan naar de detailpagina met de situatie op het geselecteerde tijdstip.

Alle types worden getoond. Wijzig
Type wijziging
Indexering
Indexatie met 2% in 9/2021.  (Laatst bewerkt: 23/09/2021)
Indexering
Indexatie met 2% in 4/2020.In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 24/03/2020)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 03/12/2020)
Indexering
Indexatie met 2% in 10/2018. In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 08/11/2018)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 05/02/2019)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 05/06/2019)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 07/06/2018)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 07/06/2018)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 07/06/2018)
Conventionele loonsverhoging
CAO-verhoging 0,55%. 
(Laatst bewerkt: 08/11/2018)
Indexering
Indexatie met 2% in 07/2017. In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 23/06/2017)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 07/06/2018)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 08/11/2017)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 24/03/2017)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 04/01/2017)
Indexering
Indexatie met 2% in 07/2016. In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 18/07/2016)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 04/01/2017)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 04/01/2017)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 04/01/2017)
Indexering
Index = 2% (Laatst bewerkt: 18/04/2014)
Andere loonaanpassing
Invoering van bijkomende anciënniteitsverhogingen (Laatst bewerkt: 18/04/2014)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 04/01/2017)
Bevoegdheidsgebied
(Laatst bewerkt: 13/04/2015)
Andere loonaanpassing
Begintoestand (Laatst bewerkt: 17/04/2014)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 04/01/2017)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 04/01/2017)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 04/01/2017)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 25/08/2015)