Zoeken:

Paritair Comité 2240000: NON-FERRO METALEN

Historiek

Hieronder vindt u een overzicht van de wijzigingen per loonschaal en per document. Klik op een datum om terug te gaan naar de detailpagina met de situatie op het geselecteerde tijdstip.

Alle types worden getoond. Wijzig
Type wijziging
Indexering
Indexatie met 1,02% in 5/2020.  (Laatst bewerkt: 12/05/2020)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 02/04/2020)
Indexering
Indexatie met 1,43% in 05/2018. In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 03/10/2019)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 10/10/2019)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 10/10/2019)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 10/10/2019)
Indexering
Indexatie met 1,43% in 05/2018. In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 10/05/2019)
Conventionele loonsverhoging Indexering
CAO-loonsverhoging met 1,1% in 05/2017 voor de minimumlonen. Aan de ondernemingen wordt op 1 mei 2017 een overdraagbare enveloppe ter beschikking gesteld die gelijk is aan 1,1% van de loonmassa.De besteding van deze enveloppe wordt opondernemingsvlak bepaald in paritair overleg uiterlijk tegen 30 juni 2017. Indien dit overleg niet tot overeenstemming leidt tegen 30 juni 2017, worden de effectieve bruto maandlonen op 1 mei 2017 verhoogd met 1,1%.Indexatie met 2,07 % in 05/2017. In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 09/10/2017)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 28/09/2017)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 27/04/2017)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 28/09/2017)
Indexering
Indexatie met 0,27 % in 05/2016. In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 09/05/2016)
Indexering
CAO-loonsverhoging met + 14 Euro in 01/2016 voor de gewaarborgde minimummaandwedde en de reële lonen. Voor deeltijdse bedienden wordt dit bedrag pro rata hun tewerkstellingsbreuk toegepast. (Laatst bewerkt: 09/05/2016)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 19/12/2016)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 23/12/2016)
Indexering
Index = 0,01% (Laatst bewerkt: 19/08/2015)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 19/12/2016)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 19/12/2016)
Andere loonaanpassing
De CAO van 25/11/2013 (118.603) tot verlenging van de CAO van 19/06/2009 betreffende het sectorale barema (95.489) eindigde op 30 juni 2014. Geen sectorale minimumlonen gelden dus voor PC 224.
(Laatst bewerkt: 19/08/2015)
Indexering
Index = 1,03%
(Laatst bewerkt: 19/08/2015)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 24/08/2015)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 23/10/2014)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 27/10/2015)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 31/03/2014)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 23/10/2014)
Indexering
Index = 1,27%
(Laatst bewerkt: 19/08/2015)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 31/03/2014)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 23/10/2014)
Indexering
Index = 3,22%
(Laatst bewerkt: 19/08/2015)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 31/03/2014)
Conventionele loonsverhoging
CAO-verhoging (+ 0,3%) (Laatst bewerkt: 19/08/2015)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 27/10/2015)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Indexering
Index = 2,83%
(Laatst bewerkt: 19/08/2015)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 31/03/2014)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Indexering
Index = 0,51%
(Laatst bewerkt: 19/08/2015)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Andere loonaanpassing
Overgang leeftijdsgebonden barema's naar ervaringsbarema's. (Laatst bewerkt: 19/08/2015)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 31/03/2014)
Indexering
Index = 2,32%
(Laatst bewerkt: 19/08/2015)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Indexering
Index = 3,36%
(Laatst bewerkt: 19/08/2015)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Andere loonaanpassing
Begintoestand (Laatst bewerkt: 19/08/2015)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 27/10/2015)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Bevoegdheidsgebied
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)