NL | FR
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken   .be
Logo
Chercher

Minimumlonen per Paritair (Sub)Comité

Zoeken:

Paritair Comité 2000000: AANVULLEND PC VOOR DE BEDIENDEN

Historiek

Hieronder vindt u een overzicht van de wijzigingen per loonschaal en per document. Klik op een datum om terug te gaan naar de detailpagina met de situatie op het geselecteerde tijdstip.

Alle types worden getoond. Wijzig
Type wijziging
Conventionele loonsverhoging
Loonsverhoging met 1,1% in 9/2019, niet voor het GGMMI. (Laatst bewerkt: 27/08/2019)
Indexering
Indexatie met 2,16% in 01/2019. In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 06/02/2019)
Indexering
Indexatie met 1,83% in 01/2018. In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 22/12/2017)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 06/11/2017)
Conventionele loonsverhoging
CAO-loonsverhoging met 1,1% in 10/2017 voor de minimumlonen en de reële lonen, niet voor het GGMMI.De vermelde verhoging van de reële maandlonen is niet van toepassing op de bedienden die in de periode 2017-2018 volgens de modaliteiten eigen aan de onderneming effectieve loonsverhogingen en/of andere voordelen in koopkracht toegekend krijgen die gelijkwaardig zijn. In de ondernemingen met een syndicale afvaardiging, gebeurt de toepassing van het syndicale, gelijkwaardig voordeel, mits bedrijfsakkoord tegen uiterlijk 30/09/2017. Het overleg heeft enkel betrekking op de toepassing van het gelijkwaardig voordeel. In de ondernemingen zonder syndicale afvaardiging informeert de werkgever de bedienden schriftelijk en individueel omtrent de toepassing van het gelijkwaardig voordeel op het ogenblik van de betaling van het loon van oktober 2017. (Laatst bewerkt: 18/10/2017)
Indexering
Indexatie met 1,13% in 01/2017. In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 18/10/2017)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 07/06/2018)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 20/03/2019)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 22/12/2016)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 13/01/2017)
Andere loonaanpassing
Aanpassing GGMMI per 01/07/2016 in uitvoering van CAO 134.431. (Laatst bewerkt: 18/10/2017)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 26/02/2016)
Indexering
Indexatie met 0,43% in 01/2016. In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 28/03/2017)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 22/06/2015)
Andere loonaanpassing
Vervanging van PC 218 door PC 200. (Laatst bewerkt: 23/06/2015)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 26/02/2016)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 07/06/2018)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 22/12/2016)
Andere loonaanpassing
Optrekking percentages jeugdlonen (Laatst bewerkt: 09/01/2015)
Bevoegdheidsgebied
(Laatst bewerkt: 01/04/2015)
Andere loonaanpassing
Optrekken percentages jeugdlonen. (Laatst bewerkt: 28/01/2014)
Conventionele loonsverhoging
Optrekken percentages jeugdlonen. (Laatst bewerkt: 01/04/2013)
Indexering
Index=2% (Laatst bewerkt: 01/12/2012)
Indexering
Index=2% (Laatst bewerkt: 01/02/2012)
Indexering
Index=2% (Laatst bewerkt: 01/05/2011)
Indexering
Index=2% (Laatst bewerkt: 01/09/2010)
Bevoegdheidsgebied
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Conventionele loonsverhoging
Conventionele verhoging=25€ Aanpassing Gewaarborgd Gemiddeld Minimum Maandinkomen (GGMMI) (CAO nr. 43). (Laatst bewerkt: 01/10/2008)
Indexering
Index=2% (Laatst bewerkt: 01/09/2008)
Indexering
Index=2% (Laatst bewerkt: 01/05/2008)
Bevoegdheidsgebied
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Indexering
Index=2% (Laatst bewerkt: 01/01/2008)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 15/04/2015)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Bevoegdheidsgebied
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Sitemap

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites