Zoeken:

Paritair Comité 3220100: ERKENDE ONDERNEMINGEN DIE BUURTWERKEN OF -DIENSTEN LEVEREN

Historiek

Hieronder vindt u een overzicht van de wijzigingen per loonschaal en per document. Klik op een datum om terug te gaan naar de detailpagina met de situatie op het geselecteerde tijdstip.

Alle types worden getoond. Wijzig
Type wijziging
Indexering
Indexatie met 2% in 05/2020.
In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 19/05/2020)
Conventionele loonsverhoging
CAO-loonsverhoging met 0,8% in 01/2020 voor de minimumlonen en de reële lonen. (Laatst bewerkt: 19/05/2020)
Indexering
Indexatie met 2% in 11/2018.
In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 19/05/2020)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 20/09/2018)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 20/09/2018)
Conventionele loonsverhoging
CAO-loonsverhoging met 1,1% in 10/2017 voor de minimumlonen en de reële lonen. (Laatst bewerkt: 29/11/2017)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 12/10/2017)
Indexering
Indexatie met 2% in 07/2017.In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 06/06/2017)
Indexering
Indexatie met 2% in 07/2016.In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 18/07/2016)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 12/10/2017)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 12/10/2017)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 03/02/2017)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 12/10/2017)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 12/10/2017)
Indexering
Index = 2 % (Laatst bewerkt: 08/02/2016)
Indexering
Index = 2 % (Laatst bewerkt: 08/02/2016)
Andere loonaanpassing
Nieuwe bedragen vastgelegd bij CAO (Laatst bewerkt: 08/02/2016)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 12/10/2017)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Indexering
Index = 2 % (Laatst bewerkt: 08/02/2016)
Indexering
Index = 2 % (Laatst bewerkt: 08/02/2016)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Andere loonaanpassing
Toevoeging categorië "minstens 3 jaar anciënniteit" (Laatst bewerkt: 08/02/2016)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Indexering
Index = 2 % (Laatst bewerkt: 08/02/2016)
Indexering
Index = 2 % (Laatst bewerkt: 08/02/2016)
Indexering
Index = 2% (Laatst bewerkt: 04/02/2015)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Andere loonaanpassing
Begintoestand (Laatst bewerkt: 04/02/2015)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 12/10/2017)
Bevoegdheidsgebied
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 02/12/2015)