Zoeken:

Paritair Comité 3360000: VRIJE BEROEPEN

Historiek

Hieronder vindt u een overzicht van de wijzigingen per loonschaal en per document. Klik op een datum om terug te gaan naar de detailpagina met de situatie op het geselecteerde tijdstip.

Alle types worden getoond. Wijzig
Type wijziging
Indexering
Indexatie met 2% in 09/2021. In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden enkel de minimumlonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 16/09/2021)
Andere loonaanpassing
Voor de werknemers van de ondernemingen waarin geen regeling van loonindexering bestaat en van Wie het maandloon hoger is dan het minimumloon van de sector, wordt het maandloon op 1 januari 2021 verhoogd met 1,44 % met een maximum van € 48, mits verrekening van effectieve verhogingen van het loon die in 2020 op ondernemingsvlak zijn toegekend. (Laatst bewerkt: 13/04/2021)
Indexering
Indexatie met 2% in 03/2020. In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden enkel de minimumlonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 12/05/2020)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 30/11/2020)
Conventionele loonsverhoging
In 1/2020, worden de sectorale minimumlonen en de effectieve bruto maandlonen verhoogd met  1.1%, met een maximum van 35 € (Laatst bewerkt: 12/05/2020)
Indexering
Indexatie met 2% in 09/2018. In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden enkel de minimumlonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 03/12/2018)
Conventionele loonsverhoging
In 01/2018, worden de sectorale minimumlonen en de effectieve bruto maandlonen verhoogd met 1,1 %, met een maximum van 35 €. (Laatst bewerkt: 03/12/2018)
Indexering
Indexatie met 2% in 06/2017. In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden enkel de minimumlonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 23/06/2017)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 16/10/2018)
Indexering
Indexatie met 2% in 06/2016. In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden enkel de minimumlonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 23/06/2017)
Conventionele loonsverhoging
CAO-loonsverhoging met + 14 Euro in 04/2016 voor de reële lonen. (Laatst bewerkt: 23/06/2017)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 22/11/2017)
Andere loonaanpassing
Wijzigingen jongerenbarema's (Laatst bewerkt: 23/06/2017)
Andere loonaanpassing
Nieuw bedrag vastgelegd door CAO (cat. 4) (Laatst bewerkt: 23/06/2017)
Andere loonaanpassing
Wijzigingen jongerenbarema's + Invoering barema's voor studenten (Laatst bewerkt: 23/06/2017)
Indexering
Index = 2% (Laatst bewerkt: 23/06/2017)
Indexering
Index = 2% (Laatst bewerkt: 23/06/2017)
Andere loonaanpassing
Invoering jongerenbarema's (Laatst bewerkt: 23/06/2017)
Indexering
Index = 2%
(Laatst bewerkt: 06/02/2015)
Indexering
Index = 2%
(Laatst bewerkt: 06/02/2015)
Andere loonaanpassing
Begintoestand (Laatst bewerkt: 06/02/2015)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 03/03/2017)
Bevoegdheidsgebied
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 04/02/2016)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 04/02/2016)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 04/02/2016)