Zoeken:

Paritair Comité 1420100: TERUGWINNING VAN METALEN

Historiek

Hieronder vindt u een overzicht van de wijzigingen per loonschaal en per document. Klik op een datum om terug te gaan naar de detailpagina met de situatie op het geselecteerde tijdstip.

Alle types worden getoond. Wijzig
Type wijziging
Indexering
Indexatie met 0,9% in 1/2021. (Laatst bewerkt: 07/01/2021)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 03/12/2020)
Indexering
Indexatie met 0,71% met 01/2019. (Laatst bewerkt: 17/01/2020)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 03/06/2019)
Conventionele loonsverhoging
Loonverhoging met 0,8% in 6/2019.
(Laatst bewerkt: 17/01/2020)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 02/08/2019)
Conventionele loonsverhoging Indexering
Indexatie met 1,88 % in 01/2018.
CAO-loonsverhoging met + 0,12 Euro in 01/2016.
In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.
(Laatst bewerkt: 12/08/2019)
Indexering
Indexatie met 1,88 % in 01/2018.
In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.
(Laatst bewerkt: 27/02/2019)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 27/02/2018)
Conventionele loonsverhoging
CAO-loonsverhoging met 1,1% in 05/2017 voor de minimumlonen.Vanaf 1 mei 2017 worden tevens ook alle effectieve bruto-uurlonen verhoogd met 1,1%, behalve voor die ondernemingen waar de beschikbare marge op een alternatieve manier wordt ingevuld via een ondernemingsenveloppe. Indien er geen akkoord is om te onderhandelen of indien er geen collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten binnen de bovengenoemde termijn, worden de effectieve bruto uurlonen van de arbeiders verhoogd met 1,1% vanaf 1 mei 2017. (Laatst bewerkt: 25/08/2017)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 27/02/2018)
Indexering
Indexatie met 1,14 % in 01/2017.In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 07/03/2017)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 17/03/2016)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 15/12/2016)
Indexering Andere loonaanpassing
Indexatie met 0,4 % in 01/2016.CAO-loonsverhoging met + 0,12 Euro in 01/2016.In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.De CAO-verhoging wordt toegepast voor de indexatie. (Laatst bewerkt: 04/02/2016)
Indexering
Index = 0,03% (Laatst bewerkt: 09/01/2015)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 17/03/2016)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 06/10/2014)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 06/10/2014)
Indexering
Index = 1% (Laatst bewerkt: 24/01/2014)
Indexering
Index = 2,30% (Laatst bewerkt: 08/01/2014)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Indexering
CAO-verhoging (+ 0,3%) + Indexatie (+ 3,18%)
(CAO-verhoging voor indexering)

(Laatst bewerkt: 08/01/2014)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 24/08/2015)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Andere loonaanpassing
Afschaffing jongerenbarema's (Laatst bewerkt: 08/01/2014)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Indexering
Index = 2,57%
(Laatst bewerkt: 08/01/2014)
Indexering
Index = -0,44%
(Laatst bewerkt: 08/01/2014)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Indexering
Index = 4,34%
(Laatst bewerkt: 08/01/2014)
Indexering
Index = 0,36%
(Laatst bewerkt: 08/01/2014)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Indexering

(Laatst bewerkt: 08/01/2014)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 25/04/2014)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Bevoegdheidsgebied
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)