Zoeken:

Paritair Comité 3060000: VERZEKERINGSWEZEN

Historiek

Hieronder vindt u een overzicht van de wijzigingen per loonschaal en per document. Klik op een datum om terug te gaan naar de detailpagina met de situatie op het geselecteerde tijdstip.

Alle types worden getoond. Wijzig
Type wijziging
Indexering
Indexatie met 0,70748 % in 1/2020. In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s wordt de indexering berekend op het minimumloon. Het verschil tussen het minimumloon en het reële loon blijft behouden. (Laatst bewerkt: 10/01/2020)
Indexering
Indexatie met 2,20787 % in 01/2019. In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s wordt de indexering berekend op het minimumloon. Het verschil tussen het minimumloon en het reële loon blijft behouden. (Laatst bewerkt: 20/02/2019)
Indexering
Indexatie met 1,87604 % in 01/2018. In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s wordt de indexering berekend op het minimumloon. Het verschil tussen het minimumloon en het reële loon blijft behouden. (Laatst bewerkt: 22/12/2017)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 25/10/2018)
Indexering
Indexatie met 1,14246 % in 01/2017. In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s wordt de indexering berekend op het minimumloon. Het verschil tussen het minimumloon en het reële loon blijft behouden. (Laatst bewerkt: 28/02/2017)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 25/10/2018)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 25/10/2018)
Indexering
Indexatie met 0,39869 % in 01/2016. In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s wordt de indexering berekend op het minimumloon. Het verschil tussen het minimumloon en het reële loon blijft behouden. (Laatst bewerkt: 03/02/2016)
Indexering
Index = 0,02993 % (Laatst bewerkt: 27/11/2015)
Indexering
Index = 1,00125 % (Laatst bewerkt: 27/11/2015)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 16/08/2017)
Indexering
Index = 2,30474 % (Laatst bewerkt: 27/11/2015)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 19/06/2015)
Conventionele loonsverhoging Indexering
Conventionele verhoging + 16 € toepassen vóór Indexatie. Index = 3,1795 % (Laatst bewerkt: 27/11/2015)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 19/06/2015)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 19/06/2015)
Indexering
Index = 2,56549 % (Laatst bewerkt: 27/11/2015)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 19/06/2015)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 19/06/2015)
Indexering
Index = - 0,44069 % (Laatst bewerkt: 27/11/2015)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 19/06/2015)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 19/06/2015)
Indexering
Index = 4,33518 % (Laatst bewerkt: 27/11/2015)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 25/10/2018)
Conventionele loonsverhoging Andere loonaanpassing
Conventionele verhoging van 1% + Omvorming naar ervaringsbarema. (Laatst bewerkt: 27/11/2015)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 19/06/2015)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 19/06/2015)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 19/06/2015)
Indexering
Index = 0,70875% (Laatst bewerkt: 27/11/2015)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 27/01/2017)
Bevoegdheidsgebied
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)