Zoeken:

Paritair Comité 3240000: DIAMANTNIJVERHEID EN -HANDEL

Historiek

Hieronder vindt u een overzicht van de wijzigingen per loonschaal en per document. Klik op een datum om terug te gaan naar de detailpagina met de situatie op het geselecteerde tijdstip.

Alle types worden getoond. Wijzig
Type wijziging
Indexering
Indexatie met 2% op 02/03/2020.In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.  (Laatst bewerkt: 15/09/2021)
Indexering
Indexatie met 2% op 02/03/2020.In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.  (Laatst bewerkt: 15/09/2021)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 27/11/2020)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 18/12/2020)
Conventionele loonsverhoging
Conventionele verhoging +5,3 € vanaf 01/12/2019. (Laatst bewerkt: 12/03/2020)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 03/04/2019)
Barema : Functieclassificatie en Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 09/08/2021)
Indexering
Indexatie met 2% op 03/09/2018. (Laatst bewerkt: 24/06/2019)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 02/10/2018)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 02/10/2018)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 02/10/2018)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 02/10/2018)
Indexering
Indexatie met 2% op 05/06/2017.
In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.

 
(Laatst bewerkt: 24/06/2019)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 12/10/2017)
Indexering
Indexatie met 2,00 % op 06/06/2016.
In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.

 
(Laatst bewerkt: 24/06/2019)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 02/10/2018)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 25/10/2016)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 25/10/2016)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 25/10/2016)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 25/10/2016)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 25/10/2016)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 02/12/2015)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 25/10/2016)
Indexering
Indexatie met 2,00 % op 03/12/2012.
In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.

 
(Laatst bewerkt: 24/06/2019)
Indexering
Indexatie met 2,00 % op 06/02/2012.In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.  (Laatst bewerkt: 24/06/2019)
Conventionele loonsverhoging Andere loonaanpassing
Conventionele verhoging 0,3% + Afschaffing jongerenlonen + gelijkstelling lonen "C. Kleinbranche" en "B. Zagen van diamant" (CAO 12 juli 2011, 105.539) (Laatst bewerkt: 24/06/2019)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 25/10/2016)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 25/10/2016)
Indexering
Index = 2 % (Laatst bewerkt: 06/11/2015)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Indexering
Index = 2 % (Laatst bewerkt: 06/11/2015)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 25/10/2016)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Indexering
Index = 2 % (Laatst bewerkt: 06/11/2015)
Indexering
Index = 2 % (Laatst bewerkt: 06/11/2015)
Indexering
Index = 2 % (Laatst bewerkt: 06/11/2015)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Andere loonaanpassing
100% van het minimumloon op 18 jaar
(Laatst bewerkt: 05/11/2015)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 25/10/2016)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 25/10/2016)
Bevoegdheidsgebied
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)