Paritair Comité 1440000: LANDBOUW

Historiek

Hieronder vindt u een overzicht van de wijzigingen per loonschaal en per document. Klik op een datum om terug te gaan naar de detailpagina met de situatie op het geselecteerde tijdstip.

Alle types worden getoond. Wijzig
Type wijziging
Indexering
Vlasteelt: Indexatie met 1,52% in 4/2024. (Laatst bewerkt: 18/04/2024)
Indexering
Indexatie met 1,83 % in 1/2024 behalve landbouw van vlas. (Laatst bewerkt: 09/01/2024)
Indexering
Indexatie met 0,25 % in 10/2023 landbouw van vlas. (Laatst bewerkt: 30/10/2023)
Indexering
Indexatie met 10,96 % in 1/2023 behalve landbouw van vlas. (Laatst bewerkt: 04/01/2023)
Indexering
Indexatie met 1,0418 % in 10/2022 in landbouw van vlas. (Laatst bewerkt: 07/10/2022)
Indexering
Indexatie met 1,0459 % in 4/2022 in landbouw van vlas. (Laatst bewerkt: 01/08/2022)
Indexering
Loonverhoging met 0,4% in 01/2022 minima en werkelijk betaalde lonen. Indexatie met 3,22 % in 1/2022 behalve landbouw van vlas.In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 01/08/2022)
Indexering
Indexatie met 1,52 % in 10/2021 in landbouw van vlas.In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 04/11/2021)
Indexering
Indexatie met 0,01% in 4/2021. (Laatst bewerkt: 04/11/2021)
Indexering
Indexatie met 1,00 % in 1/2021 zonder landbouw van vlas. (Laatst bewerkt: 13/01/2021)
Indexering
Indexatie met 0,62 % in 10/2020 in landbouw van vlas. (Laatst bewerkt: 13/01/2021)
Indexering
Indexatie met 0,39 % in 4/2020 in Landbouw van vlas. (Laatst bewerkt: 13/01/2021)
Indexering
Indexatie met 0,89 % in 1/2020 in Landbouw zonder vlas . (Laatst bewerkt: 13/01/2021)
Indexering
Indexatie met 0,42 % in 10/2019. (Laatst bewerkt: 13/01/2021)
Conventionele loonsverhoging Andere loonaanpassing

CAO-loonsverhoging met 1,1% in 07/2019 voor de minimumlonen.
Opheffing PSC 120.02 in 07/2019. Het bevoegdheidsgebied van het Paritair Comité voor de landbouw (nr. 144) wordt aangevuld met  :
" de vlasteelt, de hennepteelt, de eerste verwerking van vlas en/of hennep. Onder eerste verwerking wordt verstaan : het scheiden van de verschillende onderdelen van de plant." (Laatst bewerkt: 28/10/2019)
Indexering
Indexatie met 2,1 % in 01/2019.In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 18/03/2019)
Indexering
Indexatie met 1,79 % in 01/2018.In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 01/12/2017)
Conventionele loonsverhoging
CAO-loonsverhoging met 0,9% in 09/2017 voor de minimumlonen. (Laatst bewerkt: 15/09/2017)
Indexering
Indexatie met 1,12 % in 01/2017.In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 07/03/2017)
Indexering
Indexatie met 0,47 % in 01/2016.In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 02/02/2016)
Indexering
Index = 0,04% (Laatst bewerkt: 09/01/2015)
Indexering
Index = 1,04% (Laatst bewerkt: 30/01/2014)
Indexering
Index = 2,39% (Laatst bewerkt: 30/01/2014)
Conventionele loonsverhoging Indexering
CAO verhoging (+ 0,10€) enkel voor seizoen- en gelegenheidspersoneel + CAO verhoging (+ 0,3%) + Indexatie = 3,16% (Laatst bewerkt: 30/01/2014)
Indexering
Index = 2,42%
(Laatst bewerkt: 30/01/2014)
Indexering
Index = -0,49%
(Laatst bewerkt: 30/01/2014)
Indexering
Index = 4,33%
(Laatst bewerkt: 30/01/2014)
Indexering
Index = 1,99%
(Laatst bewerkt: 30/01/2014)