Paritair Comité 3410000: BEMIDDELING IN BANK- EN BELEGGINGSDIENSTEN

Historiek

Hieronder vindt u een overzicht van de wijzigingen per loonschaal en per document. Klik op een datum om terug te gaan naar de detailpagina met de situatie op het geselecteerde tijdstip.

Alle types worden getoond. Wijzig
Type wijziging
Indexering
Indexatie met 1,48 % in 1/2024. (Laatst bewerkt: 15/01/2024)
Indexering
Indexatie met 11,08 % in 1/2023.  (Laatst bewerkt: 13/02/2023)
Indexering
Indexatie met  3,58 % in 1/2022. In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.De jongerenlonen voor onderhavig loonbarema werden opgeheven, hetgeen de wil van het comité aantoont om jongeren gelijke loonmogelijkheden als de oudere werknemers te bieden. Bijgevolg is de NAR-CAO 50 niet van toepassing. (Laatst bewerkt: 30/05/2022)
Indexering
Indexatie met  0,95 % in 1/2021. In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 06/01/2021)
Indexering
Indexatie met 0,8% in 1/2020. (Laatst bewerkt: 11/06/2020)
Indexering
Indexatie met 2,16% in 01/2019. In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 25/02/2019)
Indexering
Indexatie met 1,83% in 01/2018. In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 05/01/2018)
Indexering
Indexatie met 1,13% in 01/2017. In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 28/02/2017)
Andere loonaanpassing
Invoering eigen barema. (Laatst bewerkt: 30/09/2016)
Andere loonaanpassing
Overgangsperiode (Laatst bewerkt: 23/10/2015)