Zoeken:

Paritair Comité 1420400: TERUGWINNING VAN ALLERLEI PRODUCTEN

Historiek

Hieronder vindt u een overzicht van de wijzigingen per loonschaal en per document. Klik op een datum om terug te gaan naar de detailpagina met de situatie op het geselecteerde tijdstip.

Alle types worden getoond. Wijzig
Type wijziging
Indexering
Indexatie met 0,9% in 1/2021. (Laatst bewerkt: 07/01/2021)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 14/08/2020)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 03/12/2020)
Indexering
Indexatie met 0,71% in 1/2020. (Laatst bewerkt: 09/01/2020)
Conventionele loonsverhoging
Loonverhoging met 1,1% in 12/2019. (Laatst bewerkt: 09/01/2020)
Indexering
Indexatie met 2,21 % in 01/2019.In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 27/02/2019)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 03/10/2018)
Indexering
Indexatie met 1,88 % in 01/2018.
In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.
(Laatst bewerkt: 27/02/2019)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 03/10/2018)
Conventionele loonsverhoging
Nieuwe barema's in 07/2017. (Laatst bewerkt: 25/08/2017)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 15/09/2017)
Indexering
Indexatie met 1,14 % in 01/2017.In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 07/03/2017)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 05/04/2016)
Indexering
Indexatie met 0,40 % in 01/2016.In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 04/02/2016)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 09/06/2015)
Indexering
Index = 0,03% (Laatst bewerkt: 09/01/2015)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 01/08/2014)
Indexering
Index = 1% (Laatst bewerkt: 24/01/2014)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 05/04/2016)
Indexering
Index = 2,30% (Laatst bewerkt: 06/12/2013)
Indexering
Index = 3,18% (Laatst bewerkt: 06/12/2013)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 20/02/2014)
Andere loonaanpassing
Afschaffingen jongerenbarema's + Invoering studentenloon (Laatst bewerkt: 06/12/2013)
Indexering
Index = 2,57%
(Laatst bewerkt: 06/12/2013)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 20/02/2014)
Indexering
Index = -0,44%
(Laatst bewerkt: 06/12/2013)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 20/02/2014)
Indexering
Index = 4,34%
(Laatst bewerkt: 06/12/2013)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 20/02/2014)
Conventionele loonsverhoging
CAO-verhoging (+0,07€)
(Laatst bewerkt: 06/12/2013)
Andere loonaanpassing

(Laatst bewerkt: 06/12/2013)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 20/02/2014)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Bevoegdheidsgebied
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)