Paritair Comité 1180012: ZUIVELNIJVERHEID (MELKERIJEN, BOTERFABRIEKEN, KAASFABRIEKEN, ONDERNEMINGEN VAN MELKPRODUCTEN, ROOMIJS, GESMOLTEN KAAS)

Historiek

Hieronder vindt u een overzicht van de wijzigingen per loonschaal en per document. Klik op een datum om terug te gaan naar de detailpagina met de situatie op het geselecteerde tijdstip.

Alle types worden getoond. Wijzig
Type wijziging
Andere loonaanpassing
Voor de bedragen vanaf de situatie 01/01/2022 wordt verwezen naar het paritair comité 1180000. (Laatst bewerkt: 19/05/2022)
Indexering
Indexatie met 1,00% in 01/2021. (Laatst bewerkt: 24/12/2020)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 02/12/2020)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 02/04/2020)
Conventionele loonsverhoging Indexering
Loonsverhoging met 0,04€ in 1/2020. Indexatie met 0,89% in 1/2020. (Laatst bewerkt: 20/01/2020)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 02/04/2020)
Conventionele loonsverhoging
Loonsverhoging met 0,16€ in 7/2019. (Laatst bewerkt: 08/08/2019)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 10/12/2019)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 02/04/2020)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 02/04/2020)
Indexering
Indexatie met 2,10 % in 01/2019.In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 30/01/2019)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 09/04/2018)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 27/02/2018)
Indexering
Indexatie met 1,79 % in 01/2018.In geval van indexatie en een CAO-loonsverhoging in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 01/12/2017)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 27/02/2018)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 27/02/2018)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 30/10/2018)
Conventionele loonsverhoging
CAO-loonsverhoging met 0,9% in 07/2017 voor de minimumlonen.Op 1 juli verhogen de reële lonen met 0,9 %, tenzij er een ondernemingscao wordt gesloten (Laatst bewerkt: 22/08/2017)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 22/11/2017)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 08/08/2017)
Indexering
Indexatie met 1,12 % in 01/2017.In geval van indexatie en een CAO-loonsverhoging in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 22/02/2017)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 11/05/2016)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 14/03/2016)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 15/03/2016)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 01/12/2016)
Conventionele loonsverhoging Indexering

Indexatie met 0,47 % in 01/2016.CAO-loonsverhoging met + 0,07 Euro in 01/2016.In geval van indexatie en een CAO-loonsverhoging in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.De CAO-verhoging wordt toegepast na de indexatie. (Laatst bewerkt: 28/01/2016)

Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 03/02/2016)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 01/12/2016)
Indexering
Index = 0,04% (Laatst bewerkt: 23/12/2014)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 03/02/2016)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 01/08/2014)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 01/08/2014)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 01/08/2014)
Indexering
Index = 1,04% (Laatst bewerkt: 22/01/2014)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 17/08/2015)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 10/04/2014)
Indexering
Index=2,4% (Laatst bewerkt: 01/01/2013)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 10/04/2014)
Conventionele loonsverhoging
(Laatst bewerkt: 01/04/2012)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 10/04/2014)
Indexering
Index=3,17% (Laatst bewerkt: 01/01/2012)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 10/04/2014)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 10/04/2014)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Indexering
Index=2,42% (Laatst bewerkt: 01/01/2011)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 10/04/2014)
Conventionele loonsverhoging
Conventionele verhoging=0,08€ (Laatst bewerkt: 01/07/2010)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 10/04/2014)
Indexering
Index=-0,42% (Laatst bewerkt: 01/01/2010)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 10/04/2014)
Conventionele loonsverhoging
Conventionele verhoging=0,08€ De CAO-verhoging dient toegepast te worden na de indexaanpassing (Laatst bewerkt: 01/01/2010)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 10/04/2014)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 10/04/2014)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Indexering
Index=4,68% (Laatst bewerkt: 01/01/2009)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 10/04/2014)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Andere loonaanpassing
Begintoestand (Laatst bewerkt: 01/01/2008)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Bevoegdheidsgebied
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)