Zoeken:

Paritair Comité 3190001: GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Historiek

Hieronder vindt u een overzicht van de wijzigingen per loonschaal en per document. Klik op een datum om terug te gaan naar de detailpagina met de situatie op het geselecteerde tijdstip.

Alle types worden getoond. Wijzig
Type wijziging
Indexering
Basislonen x 1,7758 in 10/2021.
In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.

Deze sub-sector is geen officieel Paritair Subcomité (PSC). De onderstaande loongegevens zijn evenwel opgenomen in de sectorale CAO's van het officiële Paritair Comité (PC 319).
Gelet op haar suppletieve aard is de NAR-CAO 50 van toepassing. 
(Laatst bewerkt: 13/10/2021)
Indexering
Basislonen x 1,7410 in 5/2020. (Laatst bewerkt: 25/08/2020)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 30/11/2020)
Indexering
Indexatie met 2% in 10/2018. (Laatst bewerkt: 22/08/2019)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 04/07/2019)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 17/12/2020)
Barema : Functieclassificatie en Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 24/08/2021)
Indexering
Indexatie met 2% in 07/2016.In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 15/07/2016)
Indexering
Basislonen x 1,6084 (Laatst bewerkt: 03/11/2015)
Indexering
Basislonen x 1,5769 (Laatst bewerkt: 03/11/2015)
Indexering
Basislonen x 1,5460 (Laatst bewerkt: 03/11/2015)
Indexering
Basislonen x 1,5157 (Laatst bewerkt: 03/11/2015)
Indexering
Basislonen x 1,4859 (Laatst bewerkt: 03/11/2015)
Indexering
Basislonen x 1,4568 (Laatst bewerkt: 03/11/2015)
Indexering
Basislonen x 1,4282 (Laatst bewerkt: 30/10/2015)
Andere loonaanpassing
Begintoestand (Basislonen x 1,4002) (Laatst bewerkt: 30/10/2015)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 01/03/2018)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 01/03/2018)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 01/03/2018)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 03/02/2017)
Bevoegdheidsgebied
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)