Paritair Comité 2250220: INRICHTINGEN VAN HET GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP

Historiek

Hieronder vindt u een overzicht van de wijzigingen per loonschaal en per document. Klik op een datum om terug te gaan naar de detailpagina met de situatie op het geselecteerde tijdstip.

Alle types worden getoond. Wijzig
Type wijziging
Andere loonaanpassing
Voor de bedragen vanaf de situatie 01/08/2021 wordt verwezen naar het paritair comité 2250210. (Laatst bewerkt: 16/09/2022)
Indexering
Indexatie 2% (Laatst bewerkt: 29/03/2021)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 01/12/2020)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 06/03/2018)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 06/03/2018)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 06/03/2018)
Bevoegdheidsgebied
(Laatst bewerkt: 13/04/2015)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 14/04/2014)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 14/04/2014)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 23/12/2016)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 14/04/2014)