Zoeken:

Paritair Comité 2070001: NATIONAAL

Historiek

Hieronder vindt u een overzicht van de wijzigingen per loonschaal en per document. Klik op een datum om terug te gaan naar de detailpagina met de situatie op het geselecteerde tijdstip.

Alle types worden getoond. Wijzig
Type wijziging
Indexering
Indexatie met 2% in 6/2021. (Laatst bewerkt: 03/06/2021)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 01/12/2020)
Conventionele loonsverhoging
CAO-loonsverhoging met 13,8664€ in 1/2020 voor de minimumlonen.De jongerenlonen voor onderhavig loonbarema werden opgeheven, hetgeen de wil van het comité aantoont om jongeren gelijke loonmogelijkheden als de oudere werknemers te bieden. Bijgevolg is de NAR-CAO 50 niet van toepassing.De bruto maandwedde en de ploegenpremies voor zover zij uitgedrukt zijn in forfaitaire bedragen op 31 december 2019, effectief uitbetaald in ondernemingen die aangaande de eventuele verhoging van de koopkracht voor de periode 2019-2020 niet gebonden zijn door een CAO gesloten overeenkomstig de bepalingen van de wet van 5 december 1968 betreffende de paritaire comités en de collectieve arbeidsovereenkomsten, zullen verhoogd worden met 1,1% bruto op 1 januari 2020. (Laatst bewerkt: 07/02/2020)
Conventionele loonsverhoging
CAO-loonsverhoging met 20,7996€ in 7/2019 voor de minimumlonen.De jongerenlonen voor onderhavig loonbarema werden opgeheven, hetgeen de wil van het comité aantoont om jongeren gelijke loonmogelijkheden als de oudere werknemers te bieden. Bijgevolg is de NAR-CAO 50 niet van toepassing. (Laatst bewerkt: 07/02/2020)
Indexering
Indexatie met 2% in 03/2019.In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 21/03/2019)
Indexering
Indexatie met 2% in 04/2018.In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 30/11/2018)
Conventionele loonsverhoging
De maandwedde en de forfaitaire ploegpremies  in ondernemingen die niet gebonden zijn door een CAO zullen verhoogd worden met 1,1% bruto in 01/2018. (Laatst bewerkt: 30/11/2018)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 20/03/2019)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 20/03/2019)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 20/03/2019)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 20/03/2019)