Zoeken:

Paritair Comité 3300013: IFIC-CLASSIFICATIE - VLAAMSE GEWEST

Historiek

Hieronder vindt u een overzicht van de wijzigingen per loonschaal en per document. Klik op een datum om terug te gaan naar de detailpagina met de situatie op het geselecteerde tijdstip.

Alle types worden getoond. Wijzig
Type wijziging
Indexering
Indexatie met 2% in 09/2021.In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd (Laatst bewerkt: 17/09/2021)
Andere loonaanpassing
Invoering fase 2 en laatste fase van het IFIC barema vanaf 1 juli 2021. (Laatst bewerkt: 05/08/2021)
Indexering
Indexering met 2% in 03/2020 van het  IFIC barema voor de VLAAMSE GEMEENSCHAP. (Laatst bewerkt: 18/09/2020)
Andere loonaanpassing
Invoering IFIC barema (Laatst bewerkt: 27/11/2019)