Zoeken:

Paritair Comité 1090000: KLEDING- EN CONFECTIEBEDRIJF

Historiek

Hieronder vindt u een overzicht van de wijzigingen per loonschaal en per document. Klik op een datum om terug te gaan naar de detailpagina met de situatie op het geselecteerde tijdstip.

Alle types worden getoond. Wijzig
Type wijziging
Indexering
Indexatie met 0,39% in 04/2020.In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 16/03/2020)
Indexering
Indexatie met 0,42% in 10/2019.In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 09/09/2019)
Conventionele loonsverhoging
CAO-loonsverhoging met  0,85% in 9/2019 voor de minimumlonen en de reële lonen. (Laatst bewerkt: 09/09/2019)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 26/11/2019)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 26/11/2019)
Indexering
Indexatie met 1,22% in 04/2019.In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 25/03/2019)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 26/11/2019)
Bevoegdheidsgebied
(Laatst bewerkt: 07/12/2018)
Indexering
Indexatie met 0,96% in 10/2018.In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 09/11/2018)
Indexering
Indexatie met 0,69% in 04/2018.In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 09/11/2018)
Conventionele loonsverhoging Indexering
CAO-loonsverhoging met 1,1 % in 10/2017 voor de minimumlonen en de reële lonen.Indexatie met 1,03% in 10/2017.In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 02/10/2017)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 13/04/2018)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 13/04/2018)
Indexering
Indexatie met 0,55% in 04/2017.
In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 02/10/2017)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 13/04/2018)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 31/10/2018)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 19/10/2017)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 19/10/2017)
Indexering
Indexatie met 1,11% in 10/2016.In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 15/02/2017)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 08/08/2016)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 19/10/2017)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 19/10/2017)
Indexering
Index = 0,11% (Laatst bewerkt: 30/09/2015)
Indexering
Index = 0,04% (Laatst bewerkt: 26/08/2015)
Andere loonaanpassing
Nieuwe barema's + Invoering categorie "Beginners" + Opheffing minimumlonen voor de jongeren die deeltijds leren en werken (Laatst bewerkt: 17/04/2015)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 08/08/2016)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 08/08/2016)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 08/08/2016)
Indexering Andere loonaanpassing
Index = 0,37%+ Opheffing van de lonen van de arbeid(st)ers-beginnelingen jonger dan 18 jaar (Laatst bewerkt: 17/04/2015)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 08/08/2016)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 08/08/2016)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 08/08/2016)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 08/08/2016)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 08/08/2016)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 14/03/2017)
Indexering
Index=0,72% (Laatst bewerkt: 01/10/2013)
Indexering
Index=0,72% (Laatst bewerkt: 01/04/2013)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 01/10/2014)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 08/08/2016)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 08/08/2016)
Indexering
Index=2% (Laatst bewerkt: 01/12/2012)
Indexering
Index=0,99% (Laatst bewerkt: 01/10/2012)
Indexering
Index=1,43% (Laatst bewerkt: 01/04/2012)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 08/08/2016)
Indexering
Index=2% (Laatst bewerkt: 01/02/2012)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 08/08/2016)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 08/08/2016)
Indexering
Index=1,9% (Laatst bewerkt: 01/10/2011)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 08/08/2016)
Indexering
Index=2% (Laatst bewerkt: 01/05/2011)
Indexering
Index=1,23% (Laatst bewerkt: 01/04/2011)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 01/10/2014)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 08/08/2016)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 08/08/2016)
Indexering
Index=1,42% (Laatst bewerkt: 01/10/2010)
Indexering
Index=2% (Laatst bewerkt: 01/09/2010)
Indexering
Index=-0,13% (Laatst bewerkt: 01/04/2010)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 01/10/2014)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 08/08/2016)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 08/08/2016)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 08/08/2016)
Indexering
Index=0,59% (Laatst bewerkt: 01/04/2009)
Conventionele loonsverhoging
Conventionele verhoging=0,1€ CAO-verhoging 0,1 EUR voor de Toeleveringsbedrijven aan de automobielsector en de ondernemingen die Tenten vervaardigen, behandelen, herstellen, onderhouden, verhuren, plaatsen of er handel in drijven. (Laatst bewerkt: 01/04/2009)
Indexering
Index=2,78% (Laatst bewerkt: 01/10/2008)
Conventionele loonsverhoging
Conventionele verhoging=25€ CAO-verhoging 25 EUR van GGMMI (Laatst bewerkt: 01/10/2008)
Indexering
Index=2% (Laatst bewerkt: 01/09/2008)
Conventionele loonsverhoging
Conventionele verhoging=0,05€ CAO-verhoging 0,05 EUR ; 0,08 EUR voor de Toeleveringsbedrijven aan de automobielsector en de ondernemingen die Tenten vervaardigen, behandelen, herstellen, onderhouden, verhuren, plaatsen of er handel in drijven. (Laatst bewerkt: 01/08/2008)
Indexering
Index=2% (Laatst bewerkt: 01/05/2008)
Indexering
Index=2,11% (Laatst bewerkt: 01/04/2008)
Indexering
Index=2% (Laatst bewerkt: 01/01/2008)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 01/10/2014)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 08/08/2016)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 08/08/2016)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 08/08/2016)
Bevoegdheidsgebied
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)