Paritair Comité 3320099: WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN WAARVOOR GEEN SPECIFIEKE CAO WERD GESLOTEN

Historiek

Hieronder vindt u een overzicht van de wijzigingen per loonschaal en per document. Klik op een datum om terug te gaan naar de detailpagina met de situatie op het geselecteerde tijdstip.

Alle types worden getoond. Wijzig
Type wijziging
Indexering
(Laatst bewerkt: 13/12/2022)
Indexering
Indexatie met 2% in 11/2022.  (Laatst bewerkt: 10/11/2022)
Indexering
Indexatie met 2% in 8/2022. 
(Laatst bewerkt: 05/08/2022)
Indexering
Indexatie met 2% in 5/2022. Deze sub-sector is geen officieel Paritair Subcomité. De loongegevens zijn evenwel opgenomen in de sectorale CAO's van het officiële Paritair Comité (PC 332). (Laatst bewerkt: 05/08/2022)
Indexering
Indexatie met 2% in 3/2022. (Laatst bewerkt: 21/03/2022)
Indexering
Indexatie met 2% in 1/2022. (Laatst bewerkt: 21/03/2022)
Indexering
Indexatie met 2% in 9/2021.In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 17/09/2021)
Indexering
Indexatie met 2% in 3/2020. (Laatst bewerkt: 09/12/2020)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 01/12/2020)
Indexering
Indexatie met 2% in 9/2018. (Laatst bewerkt: 09/12/2020)
Indexering
Indexatie met 2% in 6/2017. (Laatst bewerkt: 09/12/2020)
Indexering
Indexatie met 2% in 6/2016.  (Laatst bewerkt: 09/12/2020)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 18/12/2015)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 10/02/2015)
Indexering
Indexatie met 2% in 12/2012.
(Laatst bewerkt: 09/12/2020)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 10/02/2015)
Bevoegdheidsgebied
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 22/01/2021)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 10/02/2015)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 18/12/2015)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 21/11/2019)
Bevoegdheidsgebied
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)