Zoeken:

Paritair Comité 3030300: EXPLOITATIE VAN BIOSCOOPZALEN

Historiek

Hieronder vindt u een overzicht van de wijzigingen per loonschaal en per document. Klik op een datum om terug te gaan naar de detailpagina met de situatie op het geselecteerde tijdstip.

Alle types worden getoond. Wijzig
Type wijziging
Indexering
Indexatie met 2% in 08/2021.
In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.
(Laatst bewerkt: 04/08/2021)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 30/11/2020)
Conventionele loonsverhoging
CAO-verhoging op 10/2019. (Laatst bewerkt: 13/10/2020)
Indexering
Indexatie met 2% in 05/2019.In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 07/05/2019)
Arbeidsduur
cao 155543 (Laatst bewerkt: 11/12/2020)
Barema : Functieclassificatie en Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 04/08/2021)
Indexering
Indexatie met 2% in 06/2018.In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 07/05/2019)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 26/07/2018)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 26/07/2018)
Conventionele loonsverhoging
CAO-loonsverhoging met 1,1% in 07/2017 voor de minimumlonen. (Laatst bewerkt: 29/08/2017)
Indexering
Indexatie met 2% in 04/2017.In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 05/04/2017)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 26/07/2018)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 26/07/2018)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 26/07/2018)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 26/07/2018)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 27/01/2017)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 16/03/2017)
Conventionele loonsverhoging
CAO-verhoging op 01/2016. (Laatst bewerkt: 17/08/2016)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 16/06/2016)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 27/01/2017)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 16/03/2017)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 16/03/2017)
Indexering
Index = 2% (Laatst bewerkt: 07/07/2015)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 16/06/2016)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 16/06/2016)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 16/06/2016)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 16/03/2017)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 16/03/2017)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 27/01/2017)
Indexering
Index = 2% (Laatst bewerkt: 07/07/2015)
Conventionele loonsverhoging Andere loonaanpassing
CAO-verhoging (+ 0,3%)+Afschaffing jongerenbarema's (Laatst bewerkt: 07/07/2015)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 16/06/2016)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 16/06/2016)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 16/03/2017)
Indexering
Index = 2% (Laatst bewerkt: 07/07/2015)
Indexering
Index = 2% (Laatst bewerkt: 07/07/2015)
Indexering
Index = 2% (Laatst bewerkt: 07/07/2015)
Andere loonaanpassing
Bedienden : Invoering van ervaringbarema's (Laatst bewerkt: 07/07/2015)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 16/03/2017)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 16/06/2016)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 16/06/2016)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 16/06/2016)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 16/06/2016)
Andere loonaanpassing
Ingevolge het aflopen/niet-verlengen van de CAO van 27/06/2007 betreffende de barema's van toepassing in de sector (84.175) per 31/12/2008 zijn de minimumlonen vanaf 01/01/2009 nog enkel van toepassing voor de werknemers in dienst vóór 01/01/2009. Concreet betekent dit dat voor de werknemers aangeworven vanaf 01/01/2009 enkel het GGMMI van de NAR geldt (tot 31/12/2009).

(Laatst bewerkt: 07/07/2015)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 16/06/2016)
Indexering
Index = 2% (Laatst bewerkt: 07/07/2015)
Conventionele loonsverhoging Indexering
CAO-verhoging (+ 0,03€/uur voor de arbeiders ; + 4,94€/maand voor de bedienden)
+ Index = 2%

(Laatst bewerkt: 07/07/2015)
Andere loonaanpassing
Begintoestand (Laatst bewerkt: 07/07/2015)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 16/06/2016)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 16/06/2016)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 16/06/2016)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 18/11/2015)
Bevoegdheidsgebied
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)