Zoeken:

Paritair Comité 2010000: ZELFSTANDIGE KLEINHANDEL

Historiek

Hieronder vindt u een overzicht van de wijzigingen per loonschaal en per document. Klik op een datum om terug te gaan naar de detailpagina met de situatie op het geselecteerde tijdstip.

Alle types worden getoond. Wijzig
Type wijziging
Conventionele loonsverhoging
CAO-loonsverhoging met + 21€ in 11/2019 voor de minimumlonen en de reële lonen.De jongerenlonen voor onderhavig loonbarema werden behouden. Er zijn sectorale studentenlonen van toepassing. Gelet op haar suppletieve aard is NAR-CAO 50 niet nodig. (Laatst bewerkt: 02/12/2019)
Indexering
Indexatie met 2,00% in 03/2019. (Laatst bewerkt: 06/05/2019)
Indexering
Indexatie met 2,00% in 04/2018. (Laatst bewerkt: 06/05/2019)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 12/06/2018)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 17/01/2019)
Andere loonaanpassing
Vanaf 1 januari 2018 worden de sectorale jongerenbarema's van 16 tot en met 20 jaar afgeschaft. (Laatst bewerkt: 06/05/2019)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 12/06/2018)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 12/06/2018)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 12/06/2018)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 12/06/2018)
Conventionele loonsverhoging
CAO-loonsverhoging met + 20€ in 08/2017 voor de minimumlonen en de reële lonen.

(Laatst bewerkt: 22/11/2018)
Indexering
Indexatie met 2% in 03/2017. In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s wordt de indexering berekend op het minimumloon. Het verschil tussen het minimumloon en het reële loon blijft behouden. (Laatst bewerkt: 22/03/2017)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 07/11/2017)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 23/01/2017)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 23/01/2017)
Andere loonaanpassing
Wijzigingen GGMMI (Laatst bewerkt: 08/05/2015)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 23/01/2017)
Indexering
Index = 2% (Laatst bewerkt: 26/02/2014)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 23/01/2017)
Indexering
Index = 2% (Laatst bewerkt: 26/02/2014)
Conventionele loonsverhoging
Loonsverhoging van 7,18€ als gevolg van een CAO (Laatst bewerkt: 04/12/2013)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 12/06/2018)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 12/06/2018)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 23/01/2017)
Indexering
Index = 2% (Laatst bewerkt: 04/12/2013)
Indexering
Index = 2% (Laatst bewerkt: 04/12/2013)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 23/01/2017)
Andere loonaanpassing
Aanpassing: het loonbarema gekoppeld aan leeftijd wordt vervangen door een barema gekoppeld aan ervaring (Laatst bewerkt: 04/12/2013)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 23/01/2017)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 23/01/2017)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 23/01/2017)
Indexering
Index = 2% (Laatst bewerkt: 04/12/2013)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 23/01/2017)
Conventionele loonsverhoging
CAO-verhoging :+ 8€ (Minder dan 20 werknemers)+10€ (Vanaf 20 werknemers) (Laatst bewerkt: 04/12/2013)
Indexering
Index = 2% (Laatst bewerkt: 04/12/2013)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 23/01/2017)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 23/01/2017)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 23/01/2017)
Indexering
Index = 2% (Laatst bewerkt: 04/12/2013)
Andere loonaanpassing
(Laatst bewerkt: 04/12/2013)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 12/06/2018)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 23/01/2017)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 23/01/2017)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 23/01/2017)
Bevoegdheidsgebied
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)