Paritair Comité 2050000: STEENKOLENMIJNEN

Historiek

Hieronder vindt u een overzicht van de wijzigingen per loonschaal en per document. Klik op een datum om terug te gaan naar de detailpagina met de situatie op het geselecteerde tijdstip.

Alle types worden getoond. Wijzig
Type wijziging
Indexering
Indexatie met 2% in 09/2021. In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden enkel de minimumlonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 28/09/2021)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 01/12/2020)
Indexering
Indexatie met 2% in 06/2017. In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden enkel de minimumlonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 13/06/2017)
Indexering
Indexatie met 2% in 06/2016. In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden enkel de minimumlonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 12/07/2016)
Indexering
Index = 2% (Laatst bewerkt: 27/07/2015)
Indexering
Index = 2%
(Laatst bewerkt: 27/07/2015)
Indexering
Index = 2%
(Laatst bewerkt: 27/07/2015)
Indexering
Index = 2%
(Laatst bewerkt: 27/07/2015)
Indexering
Index = 2%
(Laatst bewerkt: 27/07/2015)
Indexering
Index = 2%
(Laatst bewerkt: 27/07/2015)
Andere loonaanpassing
Begintoestand
(Laatst bewerkt: 06/10/2014)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 21/10/2015)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 21/10/2015)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 21/10/2015)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 24/03/2017)
Bevoegdheidsgebied
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)