Paritair Comité 1520002: ONDERWIJSINSTELLINGEN EN INTERNATEN GESUBSIDIEERD DOOR DE FRANSE GEMEENSCHAP

Historiek

Hieronder vindt u een overzicht van de wijzigingen per loonschaal en per document. Klik op een datum om terug te gaan naar de detailpagina met de situatie op het geselecteerde tijdstip.

Alle types worden getoond. Wijzig
Type wijziging
Andere loonaanpassing
(Laatst bewerkt: 24/04/2014)
Indexering
Index = 2% (Laatst bewerkt: 04/04/2014)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 14/04/2014)
Conventionele loonsverhoging
CAO-verhoging (+ 0,3%) (Laatst bewerkt: 04/04/2014)
Bevoegdheidsgebied
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Indexering
Index = 2% (Laatst bewerkt: 04/04/2014)
Indexering
Index = 2% (Laatst bewerkt: 04/04/2014)
Conventionele loonsverhoging
CAO-verhoging (+ 0,35%) (Laatst bewerkt: 04/04/2014)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 14/04/2014)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 14/04/2014)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 14/04/2014)
Indexering
Index = 2% (Laatst bewerkt: 04/04/2014)
Indexering
Index = 2% (Laatst bewerkt: 04/04/2014)
Indexering Andere loonaanpassing
Index = 2%
+ Schrapping van de vermelding van de leeftijd van de werknemers en van het begrip minimumloon

(Laatst bewerkt: 04/04/2014)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 14/04/2014)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 14/04/2014)
Indexering
Begintoestand. (Laatst bewerkt: 04/04/2014)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 14/04/2014)
Bevoegdheidsgebied
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)