Zoeken:

Bestaande Paritaire (Sub)Comités op 23/01/2022
(De officiële paritaire comités of subcomités worden aangeduid door de eerste 5 cijfers. Ze worden gevolgd door een 6de en een 7de cijfer dat louter voor intern gebruik bestemd is.)

Naam van het Paritair (Sub)Comité of officieuze subsector*
AANVULLEND PC VOOR DE WERKLIEDEN
NATIONALE GEMENGDE MIJNCOMMISSIE
GROEFBEDRIJF
HARDSTEENGROEVEN EN GROEVEN VAN UIT TE HOUWEN KALKSTEEN IN DE PROVINCIE HENEGOUWEN
HARDSTEENGROEVEN EN GROEVEN VAN UIT TE HOUWEN KALKSTEEN IN DE PROVINCIES LUIK EN NAMEN
PORFIERGROEVEN IN DE PROVINCIES WAALS-BRABANT EN HENEGOUWEN EN KWARTSIETGROEVEN IN DE PROVINCIE WAALS-BRABANT
ZANDSTEEN- EN KWARTSIETGROEVEN OP HET GEHELE GRONDGEBIED VAN HET RIJK, UITGEZONDERD DE KWARTSIETGROEVEN VAN DE PROVINCIE WAALS-BRABANT
ONDERNEMINGEN VAN DE PROVINCIE LUIK
ANDERE ONDERNEMINGEN DAN DIE IN DE PROVINCIE LUIK
PORSELEINAARDE- EN ZANDGROEVEN WELKE IN OPENLUCHT GEEXPLOITEERD WORDEN IN DE PROVINCIES WAALS-BRABANT, HENEGOUWEN, LUIK, LUXEMBURG EN NAMEN
GRINT- EN ZANDGROEVEN WELKE IN OPENLUCHT GEEXPLOITEERD WORDEN IN DE PROVINCIES ANTWERPEN, WEST-VLAANDEREN, OOST-VLAANDEREN, LIMBURG EN VLAAMS-BRABANT
WITZANDEXPLOITATIES
ANDERE DAN WITZANDEXPLOITATIES
KALKSTEENGROEVEN, CEMENTFABRIEKEN EN KALKOVENS VAN HET ADMINISTRATIEF ARRONDISSEMENT DOORNIK
MARMERGROEVEN EN -ZAGERIJEN OP HET GEHELE GRONDGEBIED VAN HET RIJK
GROEVEN VAN NIET UIT TE HOUWEN KALKSTEEN EN KALKOVENS, BITTERSPAATGROEVEN EN -OVENS OP HET GEHELE GRONDGEBIED VAN HET RIJK
TERUGWINNING VAN STEENSTORT
LEISTEENGROEVEN, COTICULEGROEVEN EN GROEVEN VAN SLIJPSTEEN VOOR SCHEERMESSEN IN DE PROVINCIES WAALS-BRABANT, HENEGOUWEN, LUIK, LUXEMBURG EN NAMEN
IJZERNIJVERHEID
NON-FERRO METALEN
CEMENTBEDRIJF
CEMENTFABRIEKEN
BETONINDUSTRIE
VEZELCEMENT
MEESTER-KLEERMAKERS, KLEERMAAKSTERS EN NAAISTERS
KLEDING- EN CONFECTIEBEDRIJF
TEXTIELVERZORGING
METAAL-, MACHINE- EN ELEKTRISCHE BOUW
METAALVERWERKINGSONDERNEMINGEN - NATIONAAL
METAALVERWERKINGSONDERNEMINGEN - BRABANT
METAALVERWERKINGSONDERNEMINGEN - WEST-VLAANDEREN
METAALVERWERKINGSONDERNEMINGEN - OOST-VLAANDEREN
METAALVERWERKINGSONDERNEMINGEN - ANTWERPEN
METAALVERWERKINGSONDERNEMINGEN - LIMBURG
METAALVERWERKINGSONDERNEMINGEN - LUIK-LUXEMBURG
METAALVERWERKINGSONDERNEMINGEN - NAMEN
METAALVERWERKINGSONDERNEMINGEN - HENEGOUWEN
ONDERNEMINGEN WELKE BRUGGEN EN METALEN GEBINTEN MONTEREN
GARAGEBEDRIJF
CERAMIEKBEDRIJF
PANNENBAKKERIJEN
STEENBAKKERIJ
GLASBEDRIJF
SPIEGELMAKERIJ EN FABRICAGE VAN KUNSTRAMEN
AANVULLENDE SUBSECTOR VOOR HET GLAS
SCHEIKUNDIGE NIJVERHEID
NATIONAAL
KUNSTSTOFVERWERKENDE NIJVERHEID WEST-VLAANDEREN
KUNSTSTOFVERWERKENDE NIJVERHEID LIMBURG
PETROLEUMNIJVERHEID EN -HANDEL
VOEDINGSNIJVERHEID
MAALDERIJEN EN ROGGEBLOEM
DEEGWAREN, BIJPRODUCTEN VAN GRAANGEWASSEN, RIJSTPELLERIJEN
BAKKERIJEN (GROTE EN KLEINE) / KLEINE BANKETBAKKERIJEN, EVENTUEEL MET CONSUMPTIESALON / KLEINE (AMBACHTELIJKE) ROOMIJSFABRIKANT / KLEINE (AMBACHTELIJKE) SUIKERBAKKERS
RIJST- EN MAÏSSTIJFSELFABRIEKEN, MAÏSMEEL-, GLUCOSE- EN AARDAPPELMEELFABRIEKEN
KOEKJESFABRIEKEN, SPECULAAS, JODENPAASBROOD, PEPERKOEK, BESCHUITFABRIEKEN, INDUSTRIËLE BANKETBAKKERIJEN
SUIKERFABRIEKEN, SUIKERRAFFINADERIJEN, FABRIEKEN VAN INVERTSUIKER EN CITROENZUUR, KANDIJSUIKERFABRIEKEN, GISTFABRIEKEN EN DISTILLEERDERIJEN
BROUWERIJEN EN MOUTERIJEN
DRANKENNIJVERHEID (DRINKWATERS, LIMONADEN, APPELWIJNEN, WIJNEN, VRUCHTENSAP EN -WIJN, LIKEUREN, APERITIEVEN EN VRUCHTENSTOKERIJEN)
GROENTECONSERVENNIJVERHEID, WATERVRIJE GROENTEN, ZUURKOOL, IN ZOUT INGELEGDE GROENTEN, BEREIDING VAN DROGE, BEVROREN EN DIEPGEVROREN GROENTEN, HET SCHOONMAKEN OF BEREIDEN VAN VERSE GROENTEN
FRUITCONSERVEN, GECONFIJTE VRUCHTEN, APPELDEEG, BEVROREN EN DIEPGEVROREN VRUCHTEN, JAM-, STROOP- EN PECTINEFABRIEKEN
VLEESCONSERVEN, WORSTEN, GEZOUTEN VLEES, GEROOKT VLEES EN VLEESDERIVATEN, DARMFABRIEKEN (HET BEWERKEN EN BEHANDELEN VAN RAUWE EN DROGE DARMEN, HET SORTEREN EN PLAKKEN INBEGREPEN), VETSMELTERIJEN, PLUIMVEESLACHTERIJEN, SLACHTHUIZEN EN WERKHUIZEN VOOR HET UITSNIJDEN VAN VLEES
ZUIVELNIJVERHEID (MELKERIJEN, BOTERFABRIEKEN, KAASFABRIEKEN, ONDERNEMINGEN VAN MELKPRODUCTEN, ROOMIJS, GESMOLTEN KAAS)
OLIE- EN MARGARINEFABRIEKEN
CHOCOLADEFABRIEKEN, ONDERNEMINGEN VAN BROODSMEERSEL, INDUSTRIELE SUIKERBAKKERIJEN
KOELNIJVERHEID, MET NAME DE ONDERNEMINGEN VOOR KUNSTIJS EN DE KOELHUIZEN
VISCONSERVENFABRIEKEN, HARINGROKERIJEN EN ONDERNEMINGEN VAN VERDUURZAAMDE EN DIEPGEVROREN VIS
KOFFIE- EN CICHOREIBRANDERIJEN
ZOUTZIEDERIJEN, MOSTAARDFABRIEKEN, BEREIDE KRUIDEN, IN AZIJN INGELEGDE LEVENSMIDDELEN, AZIJNFABRIEKEN
VOEDINGSSPECIALITEITEN, DIEETVOEDINGSMIDDELEN, PRODUCTEN VOOR TUSSEN- EN NAGERECHTEN, ESSENCES EN EXTRACTEN, VOEDINGSSPECIALITEITEN, OPLOSBARE KOFFIES, BOUILLONBLOKJES, SOEPEN EN ALLERHANDE BEREIDINGEN
VEEVOEDERNIJVERHEID (ENKEL, SAMENGESTELD, GECONCENTREERD, MET MELASSE DOORTROKKEN, VOEDINGSMEEL, VILBELUIKEN)
AARDAPPELVERWERKENDE NIJVERHEID
AARDAPPELSCHILBEDRIJVEN
HANDEL IN VOEDINGSWAREN
(SPEK)SLAGERIJEN, PENSERIJEN
HANDEL IN BIEREN EN DRINKWATERS
TEXTIELNIJVERHEID
TEXTIELNIJVERHEID UIT HET ADMINISTRATIEF ARRONDISSEMENT VERVIERS
VLASBEREIDING
VERVAARDIGEN VAN EN HANDEL IN ZAKKEN IN JUTE OF IN VERVANGINGSMATERIALEN
SCHOONMAAK
BOUWBEDRIJF
HOUTNIJVERHEID
BOSONTGINNINGEN
ZAGERIJEN EN AANVERWANTE NIJVERHEDEN
HOUTHANDEL
STOFFERING EN HOUTBEWERKING
HANDEL IN BRANDSTOFFEN
HANDEL IN BRANDSTOFFEN VAN OOST-VLAANDEREN
HUIDEN- EN LEDERBEDRIJF EN VERVANGINGSPRODUCTEN
LEERLOOIERIJ EN HANDEL IN RUWE HUIDEN EN VELLEN
SCHOEISELINDUSTRIE, LAARZENMAKERS EN MAATWERKERS
MAROKIJNWERK EN HANDSCHOENNIJVERHEID
ZADELMAKERIJ, VERVAARDIGING VAN RIEMEN EN INDUSTRIELE ARTIKELEN IN LEDER
ORTHOPEDISCHE SCHOEISELS
VOORTBRENGING VAN PAPIERPAP, PAPIER EN KARTON
DRUKKERIJ-, GRAFISCHE KUNST- EN DAGBLADBEDRIJF
DRUKKERIJ-, GRAFISCHE KUNST- EN DAGBLADBEDRIJF, MET UITSLUITING VAN DE SECTOR VAN DE BELGISCHE DAGBLADEN
DAGBLADPERS ONDERNEMINGEN
TECHNISCHE LAND- EN TUINBOUWWERKEN
TABAKSBEDRIJF
SIGARETTENFABRIEKEN EN GEMENGDE ONDERNEMINGEN
ROOK-, PRUIM- EN SNUIFTABAK
SIGAREN EN CIGARILLO’S
PAPIER- EN KARTONBEWERKING
PAPIER- EN KARTONBEWERKING
FABRICATIE VAN PAPIEREN BUISJES
BEHANGPAPIER
BINNENSCHEEPVAART
BINNENSCHEEPVAART
DUW- EN CONTINUVAART
SLEEPDIENSTEN
SYSTEEMVAART
VERVOER EN LOGISTIEK
OPENBARE AUTOBUSDIENSTEN
SPECIALE AUTOBUSDIENSTEN
AUTOCARONDERNEMINGEN
GOEDERENVERVOER OVER DE WEG VOOR REKENING VAN DERDEN
VERHUISONDERNEMINGEN, MEUBELBEWARING EN HUN AANVERWANTE ACTIVITEITEN
TAXIBEDRIJVEN
VERHUUR VAN VOERTUIGEN MET CHAUFFEUR (PERSONENVERVOER)
AFHANDELING OP LUCHTHAVENS
GOEDERENBEHANDELING VOOR REKENING VAN DERDEN
PERSONENVERVOER DAT NIET BEHOORT TOT PSC 14001 (AUTOBUSSEN EN AUTOCARS) OF HET PSC 14002 (TAXI’S), EN NIET TOT HET VERVOER VAN VOERTUIGEN MET CHAUFFEUR
AUTOBUSSEN EN AUTOCARS
OPENBARE AUTOBUSDIENSTEN (GEREGELD VERVOER) VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ (VVM) / OPÉRATEUR DU TRANSPORT DE WALLONIE (OTW)
SPECIALE AUTOBUSDIENSTEN (BIJZONDER GEREGELD VERVOER)
AUTOCARONDERNEMINGEN (ONGEREGELD VERVOER)
TAXI'S
WEGVERVOER EN LOGISTIEK VOOR REKENING VAN DERDEN
GRONDAFHANDELING OP LUCHTHAVENS
VERHUIZING
ONDERNEMINGEN WAAR TERUGGEWONNEN GRONDSTOFFEN OPNIEUW TER WAARDE WORDEN GEBRACHT
TERUGWINNING VAN METALEN
TERUGWINNING VAN LOMPEN
TERUGWINNING VAN PAPIER
TERUGWINNING VAN ALLERLEI PRODUCTEN
ZEEVISSERIJ
LANDBOUW
TUINBOUWBEDRIJF
BLOEMENTEELT
DRUIVENTEELT
BOOMKWEKERIJ
AANLEGGEN EN ONDERHOUDEN VAN PARKEN EN TUINEN
FRUITTEELT
GROENTENTEELT
PADDENSTOELENTEELT
BOSBOUWBEDRIJF
WAPENSMEDERIJ MET DE HAND
BONT EN KLEINVEL
HAARSNIJDERIJEN
INDUSTRIELE EN AMBACHTELIJKE FABRICAGE VAN BONTWERK
PELSLOOIERIJEN
SECTORS DIE AAN DE METAAL-, MACHINE- EN ELEKTRISCHE BOUW VERWANT ZIJN
ELEKTRICIENS: INSTALLATIE EN DISTRIBUTIE
KOETSWERK
EDELE METALEN
METAALHANDEL
GESUBSIDIEERDE INRICHTINGEN VAN HET VRIJ ONDERWIJS
ONDERWIJSINSTELLINGEN EN INTERNATEN GESUBSIDIEERD DOOR DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
ONDERWIJSINSTELLINGEN EN INTERNATEN GESUBSIDIEERD DOOR DE FRANSE GEMEENSCHAP
ONDERWIJSINSTELLINGEN EN INTERNATEN GESUBSIDIEERD DOOR DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
GESUBSIDIEERDE INRICHTINGEN VAN HET VRIJ ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
GESUBSIDIEERDE INRICHTINGEN VAN HET VRIJ ONDERWIJS VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
GESUBSIDIEERDE INRICHTINGEN VAN HET VRIJ ONDERWIJS VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP
GESUBSIDIEERDE INRICHTINGEN VAN HET VRIJ ONDERWIJS VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
AANVULLEND PC VOOR DE BEDIENDEN
ZELFSTANDIGE KLEINHANDEL
KLEINHANDEL IN VOEDINGSWAREN
MIDDELGROTE LEVENSMIDDELENBEDRIJVEN
HARDSTEENGROEVEN
STEENKOLENMIJNEN
SCHEIKUNDIGE NIJVERHEID
NATIONAAL
KUNSTSTOFVERWERKENDE NIJVERHEID WEST-VLAANDEREN
METAALFABRIKATENNIJVERHEID
IJZERNIJVERHEID
PETROLEUMNIJVERHEID EN -HANDEL
TEXTIELNIJVERHEID
KLEDING- EN CONFECTIEBEDRIJF
NOTARISBEDIENDEN
CASINOBEDIENDEN
AANVULLEND NATIONAAL PC VOOR DE BEDIENDEN
DIENSTEN EN ORGANISMEN VOOR TECHNISCHE CONTROLES EN GELIJKVORMIGHEIDSTOETSING
VOEDINGSNIJVERHEID
GROENTENCONSERVENNIJVERHEID
ANDERE DAN DE GROENTENCONSERVENNIJVERHEID
PAPIERNIJVERHEID
PAPIER- EN KARTONBEWERKING
NATIONAAL PC VOOR DE SPORT
NON-FERRO METALEN
INRICHTINGEN VAN HET GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS
ONDERWIJSINSTELLINGEN EN INTERNATEN GESUBSIDIEERD DOOR DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
ONDERWIJSINSTELLINGEN EN INTERNATEN GESUBSIDIEERD DOOR DE FRANSE GEMEENSCHAP
ONDERWIJSINSTELLINGEN EN INTERNATEN GESUBSIDIEERD DOOR DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
VRIJE UNIVERSITEITEN
INRICHTINGEN VAN HET GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
INRICHTINGEN VAN HET GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
INRICHTINGEN VAN HET GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP
INRICHTINGEN VAN HET GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
INTERNATIONALE HANDEL, VERVOER EN LOGISTIEK
AUDIOVISUELE SECTOR
NATIONALE ARBEIDSRAAD
HAVENBEDRIJF
HAVEN VAN ANTWERPEN, 'NATIONAAL PC DER HAVEN VAN ANTWERPEN' GENAAMD
HAVEN VAN GENT
HAVEN VAN BRUSSEL EN VILVOORDE
HAVENS VAN OOSTENDE EN NIEUWPOORT
HAVENS VAN ZEEBRUGGE – BRUGGE, OOSTENDE EN NIEUWPOORT
HOTELBEDRIJF
FILMBEDRIJF
FILMPRODUCTIE
EXPLOITATIE VAN BIOSCOOPZALEN
VERMAKELIJKHEIDSBEDRIJF
PODIUMTONEELVOORSTELLINGEN (WAALS GEWEST EN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST - FRANSE EN DUITSTALIGE TAALROL)
PODIUMKUNSTEN (VLAAMS GEWEST EN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST - NEDERLANDSE TAALROL)
MUSICI
VERZEKERINGSWEZEN
MAKELARIJ EN VERZEKERINGSAGENTSCHAPPEN
MAATSCHAPPIJEN VOOR HYPOTHECAIRE LENINGEN EN KAPITALISATIE
BEURSVENNOOTSCHAPPEN
BANKEN
GROTE KLEINHANDELSZAKEN
WARENHUIZEN
APOTHEKEN EN TARIFICATIEDIENSTEN
KAPPERSBEDRIJF EN SCHOONHEIDSZORGEN
HANDELSLUCHTVAART
TECHNISCH ONDERHOUD, TECHNISCHE BIJSTAND EN OPLEIDING IN DE LUCHTVAARTSECTOR
LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJEN
LUCHTHAVENBEHEER
KOOPVAARDIJ
BEWAKINGS- EN/OF TOEZICHTSDIENSTEN
DIENSTEN VOOR GEZINS- EN BEJAARDENHULP
DIENSTEN VOOR GEZINS- EN BEJAARDENHULP WELKE NIET GESUBSIDIEERD WORDEN DOOR DE REGIO’S OF DE GEMEENSCHAPPEN
DIENSTEN VOOR GEZINS- EN BEJAARDENHULP VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
WAALSE GEWEST
FRANSE EN GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIES VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
DIENSTEN VOOR GEZINS- EN BEJAARDENHULP VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
GEZINSZORG EN AANVULLENDE THUISZORG
DIENSTENCHEQUES (EXCL. DIENSTENCHEQUEWERKNEMERS DIE VALLEN ONDER PSC 322.01)
LOKALE DIENSTENECONOMIE EN GEREGLEMENTEERDE TEWERKSTELLINGSPROGRAMMA'S
OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
BELGISCHE RODE KRUIS (AFDELING RODE KRUIS-VLAANDEREN - HUMANITAIRE DIENSTEN)
SOCIALE VERHUURKANTOREN DIE GESUBSIDIEERD WORDEN DOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
CENTRA VOOR KINDERZORG EN GEZINSONDERSTEUNING, CENTRA VOOR INTEGRALE GEZINSZORG
GEHANDICAPTENZORG
BIJZONDERE JEUGDBIJSTAND
ALGEMEEN WELZIJNSWERK, THUISLOZENZORG
SOCIAAL VERHUURKANTOOR
HUURDERSBOND
OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
JEUGDBIJSTAND (EXCL. DUITSTALIGE GEMEENSCHAP)
GEHANDICAPTENZORG VAN HET WAALSE GEWEST
GEHANDICAPTENZORG VAN HET FRANSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
BEGRAFENISONDERNEMINGEN
GROOTHANDELAARS-VERDELERS IN GENEESMIDDELEN
UITZENDARBEID EN ERKENDE ONDERNEMINGEN DIE BUURTWERKEN OF -DIENSTEN LEVEREN
ERKENDE ONDERNEMINGEN DIE BUURTWERKEN OF -DIENSTEN LEVEREN
BEHEER VAN GEBOUWEN, VASTGOEDMAKELAARS EN DIENSTBODEN
DIAMANTNIJVERHEID EN -HANDEL
OPENBARE KREDIETINSTELLINGEN
GAS- EN ELEKTRICITEITSBEDRIJF
WERKNEMERS IN DIENST OP 31/12/2001
WERKNEMERS IN DIENST VANAF 01/01/2002
BESCHUTTE WERKPLAATSEN, SOCIALE WERKPLAATSENEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
IDESS SFS (= INITIATIEF VOOR ONTWIKKELING VAN DE WERKGELEGENHEID IN DE SECTOR VAN DE BUURTDIENSTEN MET SOCIAAL OOGMERK, ERKEND EN/OF GESUBSIDIEERD DOOR HET WAALSE GEWEST)
DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
BESCHUTTE WERKPLAATSEN GESUBSIDIEERD DOOR DE FRANSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE
BESCHUTTE WERKPLAATSEN VAN HET WAALSE GEWEST EN VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
WAALSE GEWEST
DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
STADS- EN STREEKVERVOER
STADS- EN STREEKVERVOER VAN HET VLAAMSE GEWEST
STADS- EN STREEKVERVOER VAN HET WAALSE GEWEST
STADS- EN STREEKVERVOER VAN HET BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJK GEWEST
SOCIO-CULTURELE SECTOR
SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
SOCIAAL-CULTUREEL WERK
CULTUURSPREIDING
MAATSCHAPPELIJK OPBOUWWERK
INTEGRATIECENTRA
NEDERLANDSTALIGE ORGANISATIES VOOR SOCIOPROFESSIONELE INSCHAKELING IN BRUSSEL
ORGANISATIES DIE SOCIALEMARIBELMIDDELEN VOOR MANAGEMENTONDERSTEUNING KRIJGEN
BEROEPSOPLEIDING
SPORTFEDERATIES EN KOEPELORGANISATIES
MILIEU
BASISEDUCATIE EN VLAAMS ONDERSTEUNINGSCENTRUM VOOR DE BASISEDUCATIE
SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE FRANSTALIGE EN DUITSTALIGE GEMEENSCHAP EN HET WAALSE GEWEST
FRANSE GEMEENSCHAP
WAALSE GEWEST
FRANSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
FEDERALE EN BICOMMUNAUTAIRE SOCIO-CULTURELE ORGANISATIES
GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
PRIVE-ZIEKENHUIZEN, PSYCHIATRISCHE VERZORGINGSTEHUIZEN
RUSTHUIZEN VOOR BEJAARDEN, RUST- EN VERZORGINGSTEHUIZEN, DAGVERZORGINGSCENTRA VOOR BEJAARDEN, DAGCENTRA VOOR BEJAARDEN, SERVICE-FLATS
REVALIDATIECENTRA
THUISVERPLEGING
BESCHUT WONEN
WIJKGEZONDHEIDSCENTRA (GEÏNTEGREERDE GEZONDHEIDSCENTRA)
TANDPROTHESEN
EXTERNE DIENSTEN VOOR BESCHERMING EN PREVENTIE OP HET WERK
DIENSTEN VOOR HET BLOED VAN HET BELGISCHE RODE KRUIS
BICOMMUNAUTAIRE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
IFIC-CLASSIFICATIE – FEDERAAL
IFIC-CLASSIFICATIE - VLAAMSE GEWEST
GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN WAARVOOR GEEN SPECIFIEKE CAO WERD GESLOTEN
VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR
KINDEROPVANG
CENTRA VOOR GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG, ERKEND DOOR DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
ANDERE INSTELLINGEN ERKEND EN/OF GESUBSIDIEERD DOOR DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN WAARVOOR GEEN SPECIFIEKE CAO WERD GESLOTEN
FRANSTALIGE EN DUITSTALIGE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR
INSTELLINGEN GESUBSIDIEERD DOOR DE FRANSE GEMEENSCHAP
INSTELLINGEN GESUBSIDIEERD DOOR HET WAALSE GEWEST
INSTELLINGEN GESUBSIDIEERD DOOR DE FRANSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
INSTELLINGEN GESUBSIDIEERD DOOR DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN WAARVOOR GEEN SPECIFIEKE CAO WERD GESLOTEN
TOERISTISCHE ATTRACTIES
OPENBARE LOTERIJEN
SOCIALE ORGANISATIES
VRIJE BEROEPEN
NON-PROFIT SECTOR
ERKENDE MAATSCHAPPIJEN VOOR SOCIALE HUISVESTING
ERKENDE MAATSCHAPPIJEN VOOR SOCIALE HUISVESTING VAN HET VLAAMSE GEWEST
ERKENDE MAATSCHAPPIJEN VOOR SOCIALE HUISVESTING VAN HET WAALSE GEWEST
ERKENDE MAATSCHAPPIJEN VOOR SOCIALE HUISVESTING VAN HET BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJK GEWEST
ORTHOPEDISCHE TECHNOLOGIEEN
BEMIDDELING IN BANK- EN BELEGGINGSDIENSTEN
* Een "officieuze subsector" heeft betrekking op een gedeelte van de werknemers die onder een paritair comité of paritair subcomité ressorteren. In dit geval wordt het toepassingsgebied van de CAO afgebakend door deze CAO zelf.