Zoeken:

Paritair Comité 1330000: TABAKSBEDRIJF

Lijst van bestaande Paritaire Subcomités.
Selecteer een Subcomité of ga terug naar het Paritair Comité.
Naam van het Paritair (Sub)Comité of officieuze subsector*
SIGARETTENFABRIEKEN EN GEMENGDE ONDERNEMINGEN
ROOK-, PRUIM- EN SNUIFTABAK
SIGAREN EN CIGARILLO’S
* Een "officieuze subsector" heeft betrekking op een gedeelte van de werknemers die onder een paritair comité of paritair subcomité ressorteren. In dit geval wordt het toepassingsgebied van de CAO afgebakend door deze CAO zelf.