Zoeken:

Paritair Comité 3280000: STADS- EN STREEKVERVOER

Lijst van bestaande Paritaire Subcomités.
Selecteer een Subcomité of ga terug naar het Paritair Comité.
Naam van het Paritair (Sub)Comité of officieuze subsector*
STADS- EN STREEKVERVOER VAN HET VLAAMSE GEWEST
STADS- EN STREEKVERVOER VAN HET WAALSE GEWEST
STADS- EN STREEKVERVOER VAN HET BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJK GEWEST
* Een "officieuze subsector" heeft betrekking op een gedeelte van de werknemers die onder een paritair comité of paritair subcomité ressorteren. In dit geval wordt het toepassingsgebied van de CAO afgebakend door deze CAO zelf.