Zoeken:

Paritair Comité 3270000: BESCHUTTE WERKPLAATSEN, SOCIALE WERKPLAATSENEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN

Lijst van bestaande Paritaire Subcomités.
Selecteer een Subcomité of ga terug naar het Paritair Comité.
Naam van het Paritair (Sub)Comité of officieuze subsector*
DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
BESCHUTTE WERKPLAATSEN GESUBSIDIEERD DOOR DE VLAAMSE GEMEENSCHAP OF DOOR DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
SOCIALE WERKPLAATSEN ERKEND EN/OF GESUBSIDIEERD DOOR DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
BESCHUTTE WERKPLAATSEN GESUBSIDIEERD DOOR DE FRANSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE
BESCHUTTE WERKPLAATSEN VAN HET WAALSE GEWEST EN VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
WAALSE GEWEST
DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
* Een "officieuze subsector" heeft betrekking op een gedeelte van de werknemers die onder een paritair comité of paritair subcomité ressorteren. In dit geval wordt het toepassingsgebied van de CAO afgebakend door deze CAO zelf.