Zoeken:

Paritair Comité 3180000: DIENSTEN VOOR GEZINS- EN BEJAARDENHULP

Lijst van bestaande Paritaire Subcomités.
Selecteer een Subcomité of ga terug naar het Paritair Comité.
Naam van het Paritair (Sub)Comité of officieuze subsector*
DIENSTEN VOOR GEZINS- EN BEJAARDENHULP WELKE NIET GESUBSIDIEERD WORDEN DOOR DE REGIO’S OF DE GEMEENSCHAPPEN
DIENSTEN VOOR GEZINS- EN BEJAARDENHULP VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
WAALSE GEWEST
FRANSE EN GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIES VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
DIENSTEN VOOR GEZINS- EN BEJAARDENHULP VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
GEZINSZORG EN AANVULLENDE THUISZORG
DIENSTENCHEQUES (EXCL. DIENSTENCHEQUEWERKNEMERS DIE VALLEN ONDER PSC 322.01)
LOKALE DIENSTENECONOMIE EN GEREGLEMENTEERDE TEWERKSTELLINGSPROGRAMMA'S
* Een "officieuze subsector" heeft betrekking op een gedeelte van de werknemers die onder een paritair comité of paritair subcomité ressorteren. In dit geval wordt het toepassingsgebied van de CAO afgebakend door deze CAO zelf.