Zoeken:

Paritair Comité 3310000: VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR

Lijst van bestaande Paritaire Subcomités.
Selecteer een Subcomité of ga terug naar het Paritair Comité.
Naam van het Paritair (Sub)Comité of officieuze subsector*
KINDEROPVANG
CENTRA VOOR GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG, ERKEND DOOR DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
ANDERE INSTELLINGEN ERKEND EN/OF GESUBSIDIEERD DOOR DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN WAARVOOR GEEN SPECIFIEKE CAO WERD GESLOTEN
* Een "officieuze subsector" heeft betrekking op een gedeelte van de werknemers die onder een paritair comité of paritair subcomité ressorteren. In dit geval wordt het toepassingsgebied van de CAO afgebakend door deze CAO zelf.