Zoeken:

Paritair Comité 3190000: OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN

Lijst van bestaande Paritaire Subcomités.
Selecteer een Subcomité of ga terug naar het Paritair Comité.
Naam van het Paritair (Sub)Comité of officieuze subsector*
GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
BELGISCHE RODE KRUIS (AFDELING RODE KRUIS-VLAANDEREN - HUMANITAIRE DIENSTEN)
SOCIALE VERHUURKANTOREN DIE GESUBSIDIEERD WORDEN DOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
CENTRA VOOR KINDERZORG EN GEZINSONDERSTEUNING, CENTRA VOOR INTEGRALE GEZINSZORG
GEHANDICAPTENZORG
BIJZONDERE JEUGDBIJSTAND
ALGEMEEN WELZIJNSWERK, THUISLOZENZORG
SOCIAAL VERHUURKANTOOR
HUURDERSBOND
OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
JEUGDBIJSTAND (EXCL. DUITSTALIGE GEMEENSCHAP)
GEHANDICAPTENZORG VAN HET WAALSE GEWEST
GEHANDICAPTENZORG VAN HET FRANSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
* Een "officieuze subsector" heeft betrekking op een gedeelte van de werknemers die onder een paritair comité of paritair subcomité ressorteren. In dit geval wordt het toepassingsgebied van de CAO afgebakend door deze CAO zelf.