Zoeken:

Paritair Comité 3320000: FRANSTALIGE EN DUITSTALIGE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR

Lijst van bestaande Paritaire Subcomités.
Selecteer een Subcomité of ga terug naar het Paritair Comité.
Naam van het Paritair (Sub)Comité of officieuze subsector*
INSTELLINGEN GESUBSIDIEERD DOOR DE FRANSE GEMEENSCHAP
INSTELLINGEN GESUBSIDIEERD DOOR HET WAALSE GEWEST
INSTELLINGEN GESUBSIDIEERD DOOR DE FRANSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
INSTELLINGEN GESUBSIDIEERD DOOR DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN WAARVOOR GEEN SPECIFIEKE CAO WERD GESLOTEN
* Een "officieuze subsector" heeft betrekking op een gedeelte van de werknemers die onder een paritair comité of paritair subcomité ressorteren. In dit geval wordt het toepassingsgebied van de CAO afgebakend door deze CAO zelf.