Zoeken:

Paritair Comité 3010000: HAVENBEDRIJF

Lijst van bestaande Paritaire Subcomités.
Selecteer een Subcomité of ga terug naar het Paritair Comité.
Naam van het Paritair (Sub)Comité of officieuze subsector*
HAVEN VAN ANTWERPEN, 'NATIONAAL PC DER HAVEN VAN ANTWERPEN' GENAAMD
HAVEN VAN GENT
HAVEN VAN BRUSSEL EN VILVOORDE
HAVENS VAN OOSTENDE EN NIEUWPOORT
HAVENS VAN ZEEBRUGGE – BRUGGE, OOSTENDE EN NIEUWPOORT
* Een "officieuze subsector" heeft betrekking op een gedeelte van de werknemers die onder een paritair comité of paritair subcomité ressorteren. In dit geval wordt het toepassingsgebied van de CAO afgebakend door deze CAO zelf.