Zoeken:

Paritair Comité 1300000: DRUKKERIJ-, GRAFISCHE KUNST- EN DAGBLADBEDRIJF

Lijst van bestaande Paritaire Subcomités.
Selecteer een Subcomité of ga terug naar het Paritair Comité.
Naam van het Paritair (Sub)Comité of officieuze subsector*
DRUKKERIJ-, GRAFISCHE KUNST- EN DAGBLADBEDRIJF, MET UITSLUITING VAN DE SECTOR VAN DE BELGISCHE DAGBLADEN
DAGBLADPERS ONDERNEMINGEN
* Een "officieuze subsector" heeft betrekking op een gedeelte van de werknemers die onder een paritair comité of paritair subcomité ressorteren. In dit geval wordt het toepassingsgebied van de CAO afgebakend door deze CAO zelf.