Zoeken:

Paritair Comité 3290000: SOCIO-CULTURELE SECTOR

Lijst van bestaande Paritaire Subcomités.
Selecteer een Subcomité of ga terug naar het Paritair Comité.
Naam van het Paritair (Sub)Comité of officieuze subsector*
SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
SOCIAAL-CULTUREEL WERK
CULTUURSPREIDING
MAATSCHAPPELIJK OPBOUWWERK
INTEGRATIECENTRA
NEDERLANDSTALIGE ORGANISATIES VOOR SOCIOPROFESSIONELE INSCHAKELING IN BRUSSEL
ORGANISATIES DIE SOCIALEMARIBELMIDDELEN VOOR MANAGEMENTONDERSTEUNING KRIJGEN
BEROEPSOPLEIDING
SPORTFEDERATIES EN KOEPELORGANISATIES
MILIEU
BASISEDUCATIE EN VLAAMS ONDERSTEUNINGSCENTRUM VOOR DE BASISEDUCATIE
SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE FRANSTALIGE EN DUITSTALIGE GEMEENSCHAP EN HET WAALSE GEWEST
FRANSE GEMEENSCHAP
WAALSE GEWEST
FRANSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
FEDERALE EN BICOMMUNAUTAIRE SOCIO-CULTURELE ORGANISATIES
* Een "officieuze subsector" heeft betrekking op een gedeelte van de werknemers die onder een paritair comité of paritair subcomité ressorteren. In dit geval wordt het toepassingsgebied van de CAO afgebakend door deze CAO zelf.