Zoeken:

Paritair Comité 3300000: GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN

Lijst van bestaande Paritaire Subcomités.
Selecteer een Subcomité of ga terug naar het Paritair Comité.
Naam van het Paritair (Sub)Comité of officieuze subsector*
PRIVE-ZIEKENHUIZEN, PSYCHIATRISCHE VERZORGINGSTEHUIZEN
RUSTHUIZEN VOOR BEJAARDEN, RUST- EN VERZORGINGSTEHUIZEN, DAGVERZORGINGSCENTRA VOOR BEJAARDEN, DAGCENTRA VOOR BEJAARDEN
REVALIDATIECENTRA
THUISVERPLEGING
BESCHUT WONEN
WIJKGEZONDHEIDSCENTRA (GEÏNTEGREERDE GEZONDHEIDSCENTRA)
TANDPROTHESEN
EXTERNE DIENSTEN VOOR BESCHERMING EN PREVENTIE OP HET WERK
DIENSTEN VOOR HET BLOED VAN HET BELGISCHE RODE KRUIS
BICOMMUNAUTAIRE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
SERVICEFLATS
IFIC-CLASSIFICATIE – FEDERAAL
IFIC-CLASSIFICATIE - VLAAMSE GEWEST
GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN WAARVOOR GEEN SPECIFIEKE CAO WERD GESLOTEN
* Een "officieuze subsector" heeft betrekking op een gedeelte van de werknemers die onder een paritair comité of paritair subcomité ressorteren. In dit geval wordt het toepassingsgebied van de CAO afgebakend door deze CAO zelf.