Zoeken:

Paritair Comité 2250000: INRICHTINGEN VAN HET GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS

Lijst van bestaande Paritaire Subcomités.
Selecteer een Subcomité of ga terug naar het Paritair Comité.
Naam van het Paritair (Sub)Comité of officieuze subsector*
ONDERWIJSINSTELLINGEN EN INTERNATEN GESUBSIDIEERD DOOR DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
ONDERWIJSINSTELLINGEN EN INTERNATEN GESUBSIDIEERD DOOR DE FRANSE GEMEENSCHAP
ONDERWIJSINSTELLINGEN EN INTERNATEN GESUBSIDIEERD DOOR DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
INRICHTINGEN VAN HET GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
INRICHTINGEN VAN HET GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
INRICHTINGEN VAN HET GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP
INRICHTINGEN VAN HET GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
* Een "officieuze subsector" heeft betrekking op een gedeelte van de werknemers die onder een paritair comité of paritair subcomité ressorteren. In dit geval wordt het toepassingsgebied van de CAO afgebakend door deze CAO zelf.