Zoeken:

Paritair Comité 1400000: VERVOER EN LOGISTIEK

Lijst van bestaande Paritaire Subcomités.
Selecteer een Subcomité of ga terug naar het Paritair Comité.
Naam van het Paritair (Sub)Comité of officieuze subsector*
OPENBARE AUTOBUSDIENSTEN
SPECIALE AUTOBUSDIENSTEN
AUTOCARONDERNEMINGEN
GOEDERENVERVOER OVER DE WEG VOOR REKENING VAN DERDEN
VERHUISONDERNEMINGEN, MEUBELBEWARING EN HUN AANVERWANTE ACTIVITEITEN
TAXIBEDRIJVEN
VERHUUR VAN VOERTUIGEN MET CHAUFFEUR (PERSONENVERVOER)
AFHANDELING OP LUCHTHAVENS
GOEDERENBEHANDELING VOOR REKENING VAN DERDEN
AUTOBUSSEN EN AUTOCARS
OPENBARE AUTOBUSDIENSTEN
SPECIALE AUTOBUSDIENSTEN
AUTOCARONDERNEMINGEN
TAXI'S
WEGVERVOER EN LOGISTIEK VOOR REKENING VAN DERDEN
GRONDAFHANDELING OP LUCHTHAVENS
VERHUIZING
* Een "officieuze subsector" heeft betrekking op een gedeelte van de werknemers die onder een paritair comité of paritair subcomité ressorteren. In dit geval wordt het toepassingsgebied van de CAO afgebakend door deze CAO zelf.