Zoeken:

Paritair Comité 1490400: METAALHANDEL

afdrukken
   • Toestand op 25/11/2021 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 03/02/2021 )
   • Indexatie met 0,77% in 2/2021.
    In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.

    De bestaande jongerenlonen werden vanaf 01/07/2009 afgeschaft. Dit heeft als gevolg dat de CAO 50 van de NAR betreffende de waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen voor werknemers onder de 21 jaar, niet van toepassing is voor de sectorale minimumlonen (het is eventueel nog van toepassing voor de studenten). NAR-CAO 43 betreffende het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen (GGMMI) is wel van kracht.

   • Inhoudstafel

 • 1. : Werklieden

  Categorie Uren per week
  37,5 38 39 40
  A.1. Hulpwerkman 100,0% 13,43 13,29 12,99 12,71
  A.2. Hulpwerkman (10 j. anc. In de onderneming) 105,0% 14,10 13,95 13,64 13,35
  B. Geoefende 112,5% 15,11 14,95 14,61 14,30
  C. Geschoolde 125,0% 16,79 16,61 16,24 15,89
  D. Hoog geschoolde 132,0% 17,73 17,54 17,15 16,78
  E. Buiten categorie 140,0% 18,80 18,61 18,19 17,79