Zoeken:

Paritair Comité 1490400: METAALHANDEL

Historiek

Hieronder vindt u een overzicht van de wijzigingen per loonschaal en per document. Klik op een datum om terug te gaan naar de detailpagina met de situatie op het geselecteerde tijdstip.

Alle types worden getoond. Wijzig
Type wijziging
Indexering
Indexatie met 0,74% in 2/2020.In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 05/02/2020)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 17/01/2020)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 17/01/2020)
Conventionele loonsverhoging
Loonverhoging met 1,1% in 7/2019. (Laatst bewerkt: 07/08/2019)
Indexering
Indexatie met 2,23% in 02/2019.In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 13/02/2019)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 17/01/2020)
Indexering
Indexatie met 1,84% in 02/2018.In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 31/10/2018)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 22/11/2017)
Conventionele loonsverhoging
CAO-loonsverhoging met 1,1% in 07/2017 voor de minimumlonen. Op 1 juli 2017 worden ook alle effectieve brutolonen met 1,1 % verhoogd, behalve voor die ondernemingen waar de beschikbare marge op een alternatieve manier wordt ingevuld via een ondernemingsenveloppe. Indien geen ondernemingsoverleg over de enveloppe wordt opgestart of indien het overleg tegen 30 september 2017 niet uitmondt in een collectieve arbeidsovereenkomst, worden de effectieve bruto uurlonen van de arbeiders vanaf 1 juli 2017 verhoogd met 1,1 %. (Laatst bewerkt: 25/08/2017)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 22/11/2017)
Indexering
Indexatie met 1,38 % in 02/2017.In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 22/02/2017)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 02/03/2017)
Indexering
Indexatie met 0,27 % in 02/2016.In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 04/02/2016)
Conventionele loonsverhoging
De minimumuurlonen en de werkelijk betaalde uurlonen worden op 1 januari 2016 met 0,5 % verhoogd. (Laatst bewerkt: 04/02/2016)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 05/04/2016)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 24/03/2017)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 05/04/2016)
Indexering
Index = 0,02% (Laatst bewerkt: 22/07/2015)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 03/02/2016)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 24/03/2017)
Indexering
Index = 1,04%
(Laatst bewerkt: 22/07/2015)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 28/11/2014)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Indexering
Index = 2,08%
(Laatst bewerkt: 22/07/2015)
Bevoegdheidsgebied
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Indexering
CAO-verhoging (+ 0,3%) + Index = 3,27%
Verhoging voor indexatie


(Laatst bewerkt: 22/07/2015)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 05/08/2015)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 25/08/2015)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Indexering
Index = 2,60%
(Laatst bewerkt: 22/07/2015)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Indexering
Index = -0,31%
(Laatst bewerkt: 22/07/2015)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Andere loonaanpassing
Afschaffing jongerenbarema's (Laatst bewerkt: 22/07/2015)
Indexering
Index = 3,89% (Laatst bewerkt: 24/01/2014)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Indexering
Index = 2,36% (Laatst bewerkt: 24/01/2014)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Andere loonaanpassing
Begintoestand (Laatst bewerkt: 24/01/2014)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Bevoegdheidsgebied
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)