Zoeken:

Paritair Comité 2180000: AANVULLEND NATIONAAL PC VOOR DE BEDIENDEN

afdrukken
   • Toestand op 15/01/2022 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 15/04/2015 )
   • Het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de bedienden 218 bleef in werking tot de inwerkingtreding van het besluit tot benoeming van de leden van het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden 200. Het besluit tot benoeming van de leden van het PC 200 van 2 maart 2015 (B.S. 25 maart 2015) is op 1 april 2015 in werking getreden. Op dat moment is PC 218 opgeheven. De werkgevers en werknemers die tot dan onder het bevoegdheidsgebied van PC 218 vielen, behoren vanaf dan tot het bevoegdheidsgebied van PC 200.

    De gegevens van PC 218 van vóór 01/04/2015 kunnen evenwel steeds geconsulteerd worden via de historiek van PC 218.