Zoeken:

Paritair Comité 1020402: ANDERE ONDERNEMINGEN DAN DIE IN DE PROVINCIE LUIK

afdrukken
   • Toestand op 22/11/2020 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 08/04/2020 )
   • Indexatie met 1% in 4/2020. In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.

    Deze sub-sector is geen officieel Paritair Subcomité (PSC). De onderstaande loongegevens zijn evenwel opgenomen in de sectorale CAO's van het officiële Paritair Subcomité (PSC 10204).

    De jongerenlonen voor onderhavig loonbarema werden opgeheven, hetgeen de wil van het comité aantoont om jongeren gelijke loonmogelijkheden als de oudere werknemers te bieden. Bijgevolg is de NAR-CAO 50 niet van toepassing.
   • Inhoudstafel

    • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u
 • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u

  Categorie Anciëniteit (jaren)
  0 3 5
  Hulpwerkman 14,2884
  Geoefende 14,5013
  Geoefende + 14,7217
  Geschoolde 15,0490 16,4132 16,5390
  Geschoolde + 16,6652 17,2359 17,3432