Zoeken:

Paritair Comité 1150000: GLASBEDRIJF

afdrukken
   • Toestand op 14/01/2020 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 03/02/2020 )
   • Bekijk de lijst met bestaande Sub Comités hier.
   • Loonverhoging met 1,1% in 7/2019. Minimum 0,16€.
    Vanaf 01/07/2019 worden de reële bruto-uurlonen met 0,8% verhoogd.
    De overige 0,3% (te berekenen op dezelfde wijze als de 0,8%) mogen vrij onderhandeld worden binnen de ondernemingen.
    Indien er vóór 31/12/2019 geen overeenkomst in de onderneming wordt bereikt, worden de reële bruto-uurlonen met ingang van 01/07/2019 met 0,3% verhoogd. De twee verhogingen (0,8% en 0,3%) zullen in totaal 1,1% bedragen met een minimum van 0,16€/uur (op basis van 37uSO/week).
    Indien een bedrijfsakkoord wordt bereikt over de 0,3% die vrij wordt onderhandeld, dan worden de reële bruto uurlonen verhoogd met 0,8% met een minimum van 0,1164€/uur (wat overeenkomt met 0,16€/uur x (8/11)).

    In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.

    De jongerenlonen voor onderhavig loonbarema werden opgeheven, hetgeen de wil van het comité aantoont om jongeren gelijke loonmogelijkheden als de oudere werknemers te bieden. Bijgevolg is de NAR-CAO 50 niet van toepassing.

    Voor de sub-sectoren ‘Spiegelmakerij en fabricage van kunstramen’, ‘Aanvullende subsector voor het glas’ wordt verwezen respectievelijk naar Sub-sectoren 1150003 en 1150009.

   • Inhoudstafel

    • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u
 • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u

  Bij aanwerving, mag men een minimum aanwervingsloon betalen gelijk aan 95 % van het minimumloon hieronder vermeld en dit gedurende maximum vier effectieve werkweken. Gedurende deze periode wordt de werknemer opgeleid en begeleid in de functie. Dit systeem mag maar één keer toegepast worden voor dezelfde arbeider, behalve voor de studenten.

  Anciënniteit (weken) Minimum aanwervingsuurloon
  0 95% 10,8626
  4 100% 11,4343