Zoeken:

Paritair Comité 1150000: GLASBEDRIJF

Historiek

Hieronder vindt u een overzicht van de wijzigingen per loonschaal en per document. Klik op een datum om terug te gaan naar de detailpagina met de situatie op het geselecteerde tijdstip.

Alle types worden getoond. Wijzig
Type wijziging
Indexering
Indexatie met 2% in 2/2020. (Laatst bewerkt: 03/02/2020)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 02/12/2020)
Conventionele loonsverhoging
Loonverhoging met 1,1% in 7/2019. Minimum 0,16€. (Laatst bewerkt: 03/02/2020)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 18/12/2019)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 04/12/2019)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 18/12/2019)
Indexering
Indexatie met 2 % in 08/2018. In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 16/11/2018)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 04/05/2018)
Conventionele loonsverhoging
Vanaf 01/06/2017 worden de minimum bruto uurlonen en de reële bruto uurlonen en de ploegenpremies verhoogd met O,8 %.

Over de overige 0,3 % (te berekenen op dezelfde manier als de 0,8 %) kan vrij in de ondernemingen onderhandeld worden.

Indien er in de onderneming geen akkoord kan worden gesloten vóór 31/12/2017, worden de minimum bruto uurlonen en de reële bruto uurlonen en de ploegenpremies verhoogd met 0,3 % vanaf 01/06/2017.
(Laatst bewerkt: 16/11/2018)
Indexering
Indexatie met 2 % in 05/2017. In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 03/05/2017)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 04/05/2018)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 04/05/2018)
Indexering
Indexatie met 2 % in 05/2016. In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 02/05/2016)
Conventionele loonsverhoging
CAO-loonsverhoging in 01/2016.In geval van CAO-loonsverhoging in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 16/02/2016)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 25/11/2015)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 25/11/2015)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 01/12/2016)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 25/11/2015)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 25/11/2015)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 25/11/2015)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 25/11/2015)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 25/11/2015)
Indexering
Index = 2% (Laatst bewerkt: 26/08/2015)
Conventionele loonsverhoging Indexering
CAO-verhoging (+ 0,3%) + Index = 2%

(De CAO-loonsverhoging dient toegepast te worden vóór de indexaanpassing) (Laatst bewerkt: 06/03/2014)
Indexering
Index = 2%
(Laatst bewerkt: 06/03/2014)
Andere loonaanpassing
Wijziging van de maximale duur van toekenning van 95% van het minimum aanwervingsloon (8 weken => 4 weken) (Laatst bewerkt: 06/03/2014)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 25/11/2015)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 25/11/2015)
Indexering
Index=2% (Laatst bewerkt: 01/08/2010)
Andere loonaanpassing
Verhoging van het minimum aanwervingsloon
(Laatst bewerkt: 01/04/2009)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 25/11/2015)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 25/11/2015)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 25/11/2015)
Indexering
Index=2% (Laatst bewerkt: 01/08/2008)
Indexering
Index=2% (Laatst bewerkt: 01/04/2008)
Andere loonaanpassing
Begintoestand. (Laatst bewerkt: 01/01/2008)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 25/11/2015)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 25/11/2015)
Bevoegdheidsgebied
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 14/08/2015)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 25/11/2015)