Paritair Comité 1280100: LEERLOOIERIJ EN HANDEL IN RUWE HUIDEN EN VELLEN

afdrukken
 • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u

  1.1. UURLONEN : Volwassen

  De werklieden die drie maanden dienst tellen in categorie 1a gaan naar categorie 1b.

  1.1.1. ACTIVITEIT : Grof leder en bovenleder

  Voor het werk per stuk en/of per rendement, moet het loon dat overeenstemt met een uur werk ten
  minste gelijk zijn, naargelang van de categorie en de leeftijd, aan de minimuurlonen,
  vermeerderd met 10 pct.
  Categorie
  Categorie 0A 9,7670
  Categorie 0B 9,9125
  Categorie 1A 10,0800
  Categorie 1B 10,1490
  Categorie 2A 10,2190
  Categorie 2B 10,3595
  Categorie 3A 10,4495
  Categorie 3B 10,5965
  Categorie 4 10,7205
  Categorie 5 10,9770

  1.1.2. ACTIVITEIT : Schape- en geiteleder

  Voor het werk per stuk en/of per rendement, moet het loon dat overeenstemt met een uur werk ten
  minste gelijk zijn, naargelang van de categorie en de leeftijd, aan de minimuurlonen,
  vermeerderd met 10 pct.
  Categorie
  Categorie 0A 9,5210
  Categorie 0B 9,6430
  Categorie 1A 9,8130
  Categorie 1B 9,8895
  Categorie 2A 9,9485
  Categorie 2B 10,0655
  Categorie 3A 10,2170
  Categorie 4 10,4495
  Categorie 5 10,6835

  1.1.3. ACTIVITEIT : Handel van leder en ruwe vellen

  Categorie
  Ploegbaas 10,9600
  Klasseerder 10,7725
  Crouponneur 10,6830
  Chauffeur 10,6830
  Hulparbeider 10,5540

  1.2. UURLONEN : Jongeren

  1.2.1. ACTIVITEIT : Grof leder en bovenleder

  Gelet op de opleidingsperiode van toepassing op jonge arbeiders en het vergemakkelijken van de
  integratie van jongeren op de arbeidsmarkt ontvangen vanaf hun 19e verjaardag de
  minderjarige werklieden het minimumuurloon van de meerderjarige werklieden dat in artikel 3,
  voor de klasse van de functie welke zij uitoefenen, is voorzien.

  1.2.2. ACTIVITEIT : Schape- en geiteleder

  Gelet op de opleidingsperiode van toepassing op jonge arbeiders en het vergemakkelijken van de
  integratie van jongeren op de arbeidsmarkt ontvangen vanaf hun 19e verjaardag de
  minderjarige werklieden het minimumuurloon van de meerderjarige werklieden dat in artikel 3,
  voor de klasse van de functie welke zij uitoefenen, is voorzien.

  1.2.3. ACTIVITEIT : Handel van leder en ruwe vellen

  Percentage van de categorie van de uitgeoefende functie
  Leeftijd
  20 100%
  19,5 95%
  19 90%
  18,5 85%
  18 80%