Paritair Comité 1280100: LEERLOOIERIJ EN HANDEL IN RUWE HUIDEN EN VELLEN

Historiek

Hieronder vindt u een overzicht van de wijzigingen per loonschaal en per document. Klik op een datum om terug te gaan naar de detailpagina met de situatie op het geselecteerde tijdstip.

Alle types worden getoond. Wijzig
Type wijziging
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 02/12/2020)
Andere loonaanpassing
Opheffing van het PSC 1280100 per 20/04/2018. Onderstaand loonbarema is louter informatief.
De CAO van 2 juni 2009 (94233) werd door CAO van 9 december 2015 houdende de verlenging en opheffing van bepaalde cao's en cao-bepalingen (132757) verlengd tem 31/12/2017.
De werknemers en werkgevers die voordien onder PSC 1280100 vielen, zijn vanaf 20/04/2018 opgenomen in het PC 1280000. De gegevens van PSC 1280100 van vóór 20/04/2018 kunnen evenwel steeds geconsulteerd worden via de historiek van dit PSC. (Laatst bewerkt: 27/04/2018)
Bevoegdheidsgebied
(Laatst bewerkt: 11/04/2018)
Indexering
Indexatie met 0,47% in 04/2018.In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.De aanpassing van de uurlonen en uitkeringen gebeurt vier maal per jaar bij het begin van elk burgerlijk kwartaal vanaf de eerste dag van de eerste loonuitbetaling van dit burgerlijk kwartaal en blijft gedurende gans het kwartaal van toepassing (Laatst bewerkt: 27/04/2018)
Indexering
Indexatie met 0,23% in 01/2018.In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.De aanpassing van de uurlonen en uitkeringen gebeurt vier maal per jaar bij het begin van elk burgerlijk kwartaal vanaf de eerste dag van de eerste loonuitbetaling van dit burgerlijk kwartaal en blijft gedurende gans het kwartaal van toepassing (Laatst bewerkt: 27/04/2018)
Indexering
Indexatie met 0,21% in 10/2017.In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.De aanpassing van de uurlonen en uitkeringen gebeurt vier maal per jaar bij het begin van elk burgerlijk kwartaal vanaf de eerste dag van de eerste loonuitbetaling van dit burgerlijk kwartaal en blijft gedurende gans het kwartaal van toepassing (Laatst bewerkt: 27/04/2018)
Conventionele loonsverhoging
CAO-loonsverhoging met + 0,15 Euro in 09/2017.De aanpassing van de uurlonen en uitkeringen gebeurt vier maal per jaar bij het begin van elk burgerlijk kwartaal vanaf de eerste dag van de eerste loonuitbetaling van dit burgerlijk kwartaal en blijft gedurende gans het kwartaal van toepassing (Laatst bewerkt: 27/04/2018)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 12/01/2018)
Indexering
Indexatie met 0,79% in 07/2017.In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.De aanpassing van de uurlonen en uitkeringen gebeurt vier maal per jaar bij het begin van elk burgerlijk kwartaal vanaf de eerste dag van de eerste loonuitbetaling van dit burgerlijk kwartaal en blijft gedurende gans het kwartaal van toepassing (Laatst bewerkt: 27/04/2018)
Indexering
Indexatie met 0,55% in 04/2017.In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.De aanpassing van de uurlonen en uitkeringen gebeurt vier maal per jaar bij het begin van elk burgerlijk kwartaal vanaf de eerste dag van de eerste loonuitbetaling van dit burgerlijk kwartaal en blijft gedurende gans het kwartaal van toepassing (Laatst bewerkt: 05/04/2017)
Indexering
Indexatie met 0,06% in 01/2017.In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.De aanpassing van de uurlonen en uitkeringen gebeurt vier maal per jaar bij het begin van elk burgerlijk kwartaal vanaf de eerste dag van de eerste loonuitbetaling van dit burgerlijk kwartaal en blijft gedurende gans het kwartaal van toepassing (Laatst bewerkt: 08/03/2017)
Indexering
Indexatie met 0,48% in 10/2016.In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.De aanpassing van de uurlonen en uitkeringen gebeurt vier maal per jaar bij het begin van elk burgerlijk kwartaal vanaf de eerste dag van de eerste loonuitbetaling van dit burgerlijk kwartaal en blijft gedurende gans het kwartaal van toepassing (Laatst bewerkt: 08/03/2017)
Indexering
Indexatie met 0,58% in 07/2016.In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.De aanpassing van de uurlonen en uitkeringen gebeurt vier maal per jaar bij het begin van elk burgerlijk kwartaal vanaf de eerste dag van de eerste loonuitbetaling van dit burgerlijk kwartaal en blijft gedurende gans het kwartaal van toepassing (Laatst bewerkt: 08/03/2017)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 24/10/2016)
Conventionele loonsverhoging
CAO-loonsverhoging met + 0,06 Euro (Laatst bewerkt: 08/03/2017)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 24/10/2016)
Indexering
Index = 0,13% (Laatst bewerkt: 08/03/2017)
Indexering
Index = 0,31% (Laatst bewerkt: 08/03/2017)
Indexering
Index = -0,09% (Laatst bewerkt: 08/03/2017)
Indexering
Index = -0,25% (Laatst bewerkt: 08/03/2017)
Indexering
Index = 0,06% (Laatst bewerkt: 08/03/2017)
Indexering
Index = 0,33% (Laatst bewerkt: 08/03/2017)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 04/07/2014)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 04/07/2014)
Indexering
Index = 0,06% (Laatst bewerkt: 08/03/2017)
Indexering
Index = 0,32 % (Laatst bewerkt: 17/12/2013)
Indexering
Index = 0,36 % (Laatst bewerkt: 17/12/2013)
Indexering
Index = 0,33 % (Laatst bewerkt: 17/12/2013)
Indexering
Index = 0,41 % (Laatst bewerkt: 17/12/2013)
Indexering
Index = 0,20 % (Laatst bewerkt: 17/12/2013)
Indexering
Index = 0,81 % (Laatst bewerkt: 17/12/2013)
Indexering
Index = 0,93 % (Laatst bewerkt: 17/12/2013)
Conventionele loonsverhoging Indexering
CAO verhoging = 0,30 % (de CAO-verhoging dient toegepast te worden voor de indexaanpassing) + index = 0,47 %. (Laatst bewerkt: 17/12/2013)
Indexering
Index = 0,76 % (Laatst bewerkt: 17/12/2013)
Indexering
Index = 1,09 % (Laatst bewerkt: 17/12/2013)
Indexering
Index = 0,79 % (Laatst bewerkt: 17/12/2013)
Indexering
Index = 0,46 % (Laatst bewerkt: 17/12/2013)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 04/07/2014)
Indexering
Index = 0,53 % (Laatst bewerkt: 17/12/2013)
Indexering
Index = 0,79 % (Laatst bewerkt: 17/12/2013)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Indexering
Index = 0,18 % (Laatst bewerkt: 17/12/2013)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Indexering
Index = 0,41 % (Laatst bewerkt: 17/12/2013)
Indexering
Index = 1,19 % (Laatst bewerkt: 17/12/2013)
Conventionele loonsverhoging Indexering
CAO verhoging = 0,03 euro + index = 1,55 % (Laatst bewerkt: 17/12/2013)
Indexering
Index= 1,46 % (Laatst bewerkt: 17/12/2013)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Andere loonaanpassing
Begintoestand (Laatst bewerkt: 16/12/2013)
Bevoegdheidsgebied
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 16/03/2017)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)