Zoeken:

Paritair Comité 3180203: LOKALE DIENSTENECONOMIE EN GEREGLEMENTEERDE TEWERKSTELLINGSPROGRAMMA'S

afdrukken
   • Toestand op 11/06/2021 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 01/06/2021 )
   • Indexatie met 2,00 % in 04/2020. In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.

    Deze sub-sector is geen officieel Paritair Subcomité (PSC). De onderstaande loongegevens zijn evenwel opgenomen in de sectorale CAO's van het officiële Paritair Comité (PC 318.02.00).
    Om de overeenstemmende bruto maandlonen te bepalen, worden de geïndexeerde baremieke bruto jaarlonen gedeeld door 12. Om de overeenstemmende bruto uurlonen te bepalen, worden de geïndexeerde baremieke bruto jaarlonen gedeeld door het getal 1976 (overeenkomend met een wekelijkse arbeidsduur van 38 uur x 52 weken).
   • Inhoudstafel

 • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u

  1.1. Barema : 21 jaar

  1.1.1. FUNCTIEGROEP : D1

  Anciënniteit (in jaren) Barema
  Uurloon (zonder haard- of standplaatstoelage)
  0 10,0723
  1 10,0723
  2 10,0723
  3 10,1305
  4 10,6475
  5 10,9058
  6 11,5764
  7 11,7272
  8 11,8784
  9 11,9464
  10 11,9655
  11 12,0861
  12 12,1699
  13 12,1817
  14 12,2226
  15 12,6115
  16 12,6130
  17 12,8988
  18 12,8988
  19 13,1640
  20 13,1640
  21 13,5500
  22 13,5500
  23 13,9247
  24 13,9247
  25 14,5959
  26 14,5959
  27 15,2781
  28 15,8065
  29 16,5051

  1.2. Barema : GGMMI

  Het gewaarborgd minimumloon op 21 jaar is opgenomen in PC 300 : Nationale arbeidsraad, onder "uurstelsel (op weekbasis) : 38h".

  1.3. Barema : HAARD- OF STANDPLAATSTOELAGE

  Indien het bruto jaarloon van een werknemer het grensbedrag overschrijdt, kan zijn brutoloon, in voorkomend geval vermeerderd met de overeen-stemmende haard-of standplaatstoelage, niet min-der bedragen dan het grensbedrag, vermeerderd met het bedrag van de overeenstemmende haard- of standplaatstoelage. Ten belope van het verschil wordt de hem toegekende toelage vermeerderd of wordt hem een gedeeltelijke toelage toegekend.
  Tot Bedrag
  Bruto-jaarloon Haardtoelage Standplaatstoelage
  27.412,70 1.253,43 626,71
  31.107,53 626,71 313,36